Współczesnej publicystyki prasowej oblicza różne
PDF

Słowa kluczowe

media
press
column writing
style
column writing style

Jak cytować

Wojtak, M. (2013). Współczesnej publicystyki prasowej oblicza różne. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(2), 205–220. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.18

Abstrakt

The analyses presented in the article suggest that contemporary column writing can be divided into the basic mainstream and modernizing sub-currents. The mainstream is flexibly inscribed into the tradition of press publishing, and characterized by recentness of problems discussed (although historical ones are not avoided), importance of themes, defense of values accepted as primary in our cultural area, and convincing persuasion, based on argument and logical support for opinions, reference to authority, inative and suggestive quality. Modernizing sub-currents, on the other hand, should be perceived as experimental activity, authored subjectively, polyphonic, exposing and satirical, provocative and appealing to readers in the consctruction of a common world view, based on common interests, and community of ethical principles, language, and laughter (interestingly, these parameters do not have to co-occur). The phenomenon of mixing all currents in a text seems to be the most typical quality of contemporary column writing. The functioning of media content with a given dominant introduces a modernizing stir into this order. The article presents a more careful analysis of several examples of these tendencies.
https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.18
PDF

Bibliografia

M. Wojtak, Metamorfozy gatunków prasowych, w: Współczesne media – status, aksjologia, funkcjonowanie, t. 1, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2009.

Z. Bauer, Publicystyka [hasło], w: Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.

W. Furman, A. Kaliszewski, K. Wolny-Zmorzyński, Gatunki dziennikarskie. Specyfika ich tworzenia i redagowania, Rzeszów 2000.

K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria – praktyka – język, Warszawa 2006.

M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004.

M. Wojtak, Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, Lublin 2008.

M. Wojtak, Gatunki prasowe w dyskursywnym zakorzenieniu, w: Tekst. Gatunek. Dyskurs. Na przełomie XX i XXI wieku, red. J. Szadura, Lublin 2012.

W. Pisarek, Terminologia nauk o mediach, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 2, s. 2.

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1988.

G. Majkowska, O języku mediów, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2000.

M. Wojtak, Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy, Lublin 2010.

T. Skubalanka, Aluzja, „Stylistyka” 2006, t. 15.

R. Zimny, P. Nowak, Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989, Warszawa 2006.

M. Wojtak, Felietonista indywidualista, czyli o idiolekcie gatunkowo sprofilowanym, w: Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki. Studia o języku i stylu artystycznym, t. 5, red. K. Maćkowiak, C. Piątkowski, Zielona Góra 2009.

Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.