Blogowanie jako forma komunikacji: performatywność zjawiska szafiarzy

Main Article Content

Anna Wasilewska-Stawiak
Kamila Mikołajczyk

Abstrakt

This article is dedicated to fashion blogging and its existence in the blogosphere. The authors present the history of fashion blogging in Poland, focusing on the performativity of fashion blogs expressed in the way in which the authors of web logs communicate with their readers, fans and in creating new fashion trends as part of street fashion.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wasilewska-Stawiak, A., & Mikołajczyk, K. (2013). Blogowanie jako forma komunikacji: performatywność zjawiska szafiarzy. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(1), 41-54. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.1.4
Dział
Studia nad językiem współczesnym
Biogramy autorów

Anna Wasilewska-Stawiak, Uniwersytet Wrocławski

mgr Anna Wasilewska-Stawiak – Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, zainteresowania badawcze: medioznawstwo, reklama.

Kamila Mikołajczyk, Uniwersytet Wrocławski

mgr Kamila Mikołajczyk – Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, zainteresowania badawcze: performatywność środowisk blogowych.

Bibliografia

 1. B. Ratuszniak, Blogerki – trendsetterki, www.studente.pl/artykuly/8484/Blogerki-trend-setterki [dostęp: 20.10.2010].
 2. www.szafasztywniary.blogspot [dostęp: 20.10.2010].
 3. www.chicandcheap.blox.pl [dostęp: 20.10.2010].
 4. M. Lister, J. Dovey, S. Giddings, I. Grant, K. Kelly, Nowe media. Wprowadzenie, przeł. M. Lorek, A. Sadza, K. Sawicka, Kraków 2009.
 5. Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, red. M. Hopfinger, Warszawa 2002.
 6. Wpis na stronie internetowej: darkmoon.pinger.pl [dostęp: 20.10.2010].
 7. Wpis na stronie internetowej: dramofglam.blogspot.com [dostęp: 20.10.2010].
 8. Wpis na stronie internetowej: aneteli.blogspot.com [dostęp: 20.10.2010].
 9. Wpis na stronie internetowej: bloo90fashion.blogspot.com [dostęp: 20.10.2010].
 10. Wpis na stronie internetowej: grandaja.blogspot.com [dostęp: 20.10.2010].
 11. Wpis na stronie internetowej: facetwszafie.blogspot.com [dostęp: 20.10.2010].
 12. Ł. Guzek, Przez performance do sztuki, „Didaskalia” 2005, nr 69.
 13. E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, Kraków 2008.
 14. Wpis na stronie internetowej: feetonhorizon.blogspot.com [dostęp: 20.10.2010].
 15. Wpis na stronie internetowej: czarnakura.blogspot.com [dostęp: 20.10.2010].
 16. Wpis na stronie internetowej: luciaspatterns.blogspot.com [dostęp: 20.10.2010].
 17. Wpis na stronie internetowej: carolinadelarmario.blogspot.com [dostęp: 20.10.2010].
 18. Wpis na stronie internetowej: ridewiththemoon.blogspot.com [dostęp: 20.10.2010].
 19. Wpis na stronie internetowej: candice88.blogspot.com [dostęp: 20.10.2010].