Anarchizm w „Homku” Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego w kontekście mowy wrogości

Main Article Content

Monika Grzelka
Agnieszka Kula

Abstrakt

This text analyses the Homek magazine published by Ruch Społeczeństwa Alternatywnego (RSA) [Alternative Society Movement] – a community of people with neoanarchist views first co-creating the underground Solidarność and later functioning independently. Homek, as an underground newspaper, was initially published bi-weekly, then monthly and later irregularly. This article focuses on, firstly, the RSA community’s position on hostile attitudes (including the so-called hate speech) and, secondly, on the use of the term walka [fight] as what we believe to have been a self-creation device.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grzelka, M., & Kula, A. (2019). Anarchizm w „Homku” Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego w kontekście mowy wrogości. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(1), 71-84. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.3
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogramy autorów

Monika Grzelka, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Monika Grzelka – Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania naukowe: współczesne językoznawstwo, zwłaszcza pragmalingwistyka, retoryczne, genologiczne i społeczne aspekty dyskursu intelektualnego oraz językowe wymiary przekazu medialnego.

Agnieszka Kula, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Agnieszka Kula – Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania naukowe: dyskursy medialne, pragmatyka językowa, retoryka, genologia lingwistyczna.

Referencje

  1. Antonów Radosław (2004), Pod czarnym sztandarem. Anarchizm w Polsce po 1980 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
  2. Berendt Grzegorz i in., red. (2013), Homek 1983–1990. Pismo Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, Gdańsk.
  3. Brzechczyn Krzysztof (2013), Ruch Społeczeństwa Alternatywnego w dokumentach Służby Bezpieczeństwa, w: Homek 1983–1990. Pismo Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego, red. Grzegorz Berendt i in., Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, Gdańsk.
  4. Buchalska Zofia, red. (1981), O anarchizmie, anarchii i granicach wolności. Dialogi, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.
  5. Grzelka Monika, Kula Agnieszka (2015), Prowokować ludzi do myślenia – o „Homku” Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego, w: Dialog pokoleń w języku potocznym, w języku wsi i miasta, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury, red. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 449–458.
  6. Paczesny Jacek (2014), Elity symboliczne o mowie nienawiści. Analiza debaty „Zło może urosnąć”, w: Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy, red. Marek Czyżewski i in., Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa.
  7. Proudhon Pierre Joseph (1851), Idee generale de la révolution au XIXe siècle, Paris.
  8. Sharp Gene (2013), Od dyktatury do demokracji. Drogi do wolności, przeł. Agata Karolak, red. Mariusz Maszkiewicz, Instytut im. Alberta Einsteina, Fundacja Wolność i Pokój, Warszawa.
  9. Waldenberg Marek (1985), Prekursorzy Nowej Lewicy. Studia z myśli społecznej XIX i XX wieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław.