Tom 26 Nr 1 (2019)

Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Sonia Behrendt-Bartkowska
9-25
Polskie ekwiwalenty semantyczne rosyjskiego rzeczownika ярость
https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.1
PDF
Janusz S. Bień
27-69
Traktat Parkosza. Eksperymentalna edycja elektroniczna
https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.2
PDF
Monika Grzelka, Agnieszka Kula
71-84
Anarchizm w „Homku” Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego w kontekście mowy wrogości
https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.3
PDF
Izabela Łuc
85-100
Gwarowy leksem gryfny jako modny komponent kultury konsumpcyjnej
https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.4
PDF
Alina Naruszewicz-Duchlińska
101-109
Antroponimy w hejcie
https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.5
PDF
Danuta Kowalska, Magdalena Pietrzak
111-133
Elizy Orzeszkowej i Henryka Sienkiewicza opisywanie przyrody
https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.6
PDF
Ewa Rogowska-Cybulska
135-155
Etymologie nienaukowe nazw miejscowości w Podaniach i legendach pomorskich Romualda Frydrychowicza
https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.7
PDF
Joanna Rychter
157-170
„[Z]a wcześnie dos„[Z]a wcześnie doszliśmy/ do brzegów poznania” – językowa kreacja drogi w tomiku Po obu stronach słowa Oleny Duć-Fajferzliśmy/ do brzegów poznania” – językowa kreacja drogi w tomiku Po obu stronach słowa Oleny Duć-Fajfer
https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.8
PDF
Magdalena Wismont
171-188
Rozwód w internetowym dyskursie prawniczym
https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.9
PDF
Katarzyna Witkowska
189-202
O wybranych funkcjach trybu rozkazującego zwrotów frazeologicznych
https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.10
PDF
Iwona Żuraszek-Ryś
203-216
Dekomunizacja zielonogórskich urbanonimów
https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.11
PDF