Rozwód w internetowym dyskursie prawniczym

Main Article Content

Magdalena Wismont

Abstrakt

The article’s focus is on the creation of the notion of divorce in online legal discourse. The study material comes from an Internet forum discussing legal issues. The analysis shows that divorce is generally presented as a conscious decision of an individual; one that requires preparation and often time and effort as well. Moreover, it is a crucial point in life at which the divorcees solve their current problems. The term is also associated with new opportunities and is often a chance to talk about human experience. The article distincts the most frequently-used words accompanying divorce: child, alimony, money and flat. It is worth noting that the studied material uses only one meaning of the word divorce, introduced by the Napoleonic Code and understood as ‚a dissolution of legally-valid marriage’.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wismont, M. (2019). Rozwód w internetowym dyskursie prawniczym. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(1), 171-188. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.9
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Magdalena Wismont, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

mgr Magdalena Wismont – Zakład Historii Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Uniwersytet Łódzki; zainteresowania naukowe: historia polskiego języka prawnego, tłumaczenia prawne.

Bibliografia

 1. Słowniki
 2. SJPDor. – Witold Doroszewski, red., Słownik języka polskiego, edycja internetowa, http://sjp.pwn.pl/doroszewski [dostęp: 5 czerwca 2017].
 3. SJP PWN – Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp [dostęp: 5 czerwca 2017].
 4. Literatura
 5. Kudra Andrzej (2001), Lekcja jako dyskurs, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, t. 4, s. 297–302.
 6. Maćkiewicz Jolanta (2016), Jak można badać przekazy multimodalne, „Język Polski”, z. 2, s. 18–28.
 7. Piekot Tomasz (2016), Słowo w kulturze multimediów, w: Język w mediach. Antologia, red. Małgorzata Kita, Iwona Loewe, wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 259–270.
 8. Steciąg Magdalena (2012), Dyskurs ekologiczny w debacie publicznej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 9. Warchala Jacek (1993), Potoczna narracja w dialogu, w: Z problemów współczesnego języka polskiego, red. Aleksander Wilkoń, Jacek Warchala, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 10. Woźniak Ewa, Wismont Magdalena (2016), „Stare” i „nowe” w polskiej terminologii prawnej 1 poł. XIX w. (na przykładzie terminologii dotyczącej rozwodów), „Иследования по Славянским Языкам” 21, 1, s. 1–20.
 11. Wróblewski Bronisław (1948), Język prawny i prawniczy, Polska Akademia Umiejętności, Kraków.
 12. Wyrwas Katarzyna (2014), Opowiadania potoczne w świetle genologii lingwistycznej, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 13. Strony internetowe
 14. Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl [dostęp: 3 lipca 2017].
 15. Forum internetowe, http://forumprawne.org [dostęp: 1–31 maja 2017].
 16. Komunikat CBOS, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_036_13.PDF [dostęp: 5 czerwca 2017].