O wybranych funkcjach trybu rozkazującego zwrotów frazeologicznych

Main Article Content

Katarzyna Witkowska

Abstrakt

The aim of this paper is to discuss several secondary problems related to the description of paradigms of Polish phraseological units with a verbal component, i.e. indication of the selected function of their imperative forms. The considerations focus on two general issues. Firstly, they present the possible contexts of using said phrases and, secondly, they verify the hypothesis that verbal phraseological units inherit the properties of verbs with regard to the possibility of occurrence in certain imperative form functions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Witkowska, K. (2019). O wybranych funkcjach trybu rozkazującego zwrotów frazeologicznych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(1), 189-202. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.10
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Katarzyna Witkowska, Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

dr Katarzyna Witkowska – Zakład Współczesnego Języka Polskiego, Instytut Polonistyki i Logopedii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; zainteresowania naukowe: fleksja zwrotów frazeologicznych, gramatyka współczesnego języka polskiego, kultura języka.

Referencje

 1. Bańko Mirosław (2007), Wykłady z polskiej fleksji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Dobek-Ostrowska Bogusława (1999), Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
 3. GWJP 1984 – Grzegorczykowa Renata, Laskowski Roman, Wróbel Henryk, red. (1984), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Komorowska Ewa (2008), Pragmatyka dyrektywnych aktów mowy w języku polskim, Wydawnictwo Print Group, Szczecin–Rostok.
 5. Kosek Iwona (2017), Pełny czy defektywny? – O ustalaniu paradygmatów związków frazeologicznych, „Prace Filologiczne”, z. 71, s. 201–213.
 6. Laskowski Roman (1998), Semantyka trybu rozkazującego, „Polonica”, nr 19, s. 5–29.
 7. Laskowski Roman (2003), Peryferyjne funkcje polskiego imperatiwu, w: Anabasis. Prace ofiarowane Profesor Krystynie Pisarkowej, red. Ireneusz Bobrowski, Wydawnictwo Lexis, Kraków, s. 153–158.
 8. Lewicki Andrzej Maria (1986), Składnia związków frazeologicznych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. 40, s. 75–83.
 9. Lewicki Andrzej Maria, Pajdzińska Anna (2010), Frazeologia, w: Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 315–333.
 10. Saloni Zygmunt (2009), Wstęp do koniugacji polskiej, wyd. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 11. SFJP – Bąba Stanisław, Liberek Jarosław (2002), Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Topolińska Zuzanna (1966), O kategoriach gramatycznych polskiego imperativu, „Język Polski”, z. 3, s. 67–173.
 13. Witkowska Katarzyna (2016), Wstępne uwagi o rozkaźniku zwrotów frazeologicznych, w: System – Tekst – Człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi, red. Małgorzata Gębka-Wolak, Joanna Kamper-Warejko, Iwona Kaproń-Charzyńska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 281–290.