Antroponimy w hejcie

Main Article Content

Alina Naruszewicz-Duchlińska

Abstrakt

Hate refers to online posts aimed at depreciating someone or something by expressing a provocative negative opinion about them. This article discusses the function and place of anthroponyms in such posts. Its goal is to present the observations and conclusions concerning the role of anthroponyms and their usage by haters. The study material was collected from Facebook, Twitter and wm.pl and subjected to qualitative analysis.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Naruszewicz-Duchlińska, A. (2019). Antroponimy w hejcie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(1), 101-109. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.1.5
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Alina Naruszewicz-Duchlińska, Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Instytut Polonistyki i Logopedii; zainteresowania naukowe: komunikacja internetowa, onomastyka, genologia lingwistyczna.

Bibliografia

 1. Bartmiński Jerzy (2007), Opozycja swój/obcy a problem językowego obrazu świata, „Etnolingwistyka”, t. 19, s. 35–59.
 2. Gibka Martyna, Rutkowski Mariusz (2015), Funkcja humorystyczna nazw osobowych w oryginale i w przekładzie „Feet of Clay” (Na glinianych nogach) Terry’ego Pratchetta, w: Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, red. Irena Sarnowska-Giefing, Mieczysław Balowski, Magdalena Graf, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Maiuscula”, Poznań, s. 181–193.
 3. Głowiński Michał (1990), Nowomowa po polsku, Wydawnictwo PEN, Warszawa.
 4. Góralczyk Iwona (2016), Prezes Wszystko-mogę Kaczyński. Sekundarne użycia antroponimów w przedwyborczym dyskursie politycznym, „Prace Językoznawcze”, t. XVIII/3, s. 55–64.
 5. Karwat Mirosław (2007), Teoria prowokacji. Analiza politologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Lach Arkadiusz (2012), Kradzież tożsamości, „Prokuratura i Prawo”, nr 3, s. 29–39.
 7. Naruszewicz-Duchlińska Alina (2007), Dzień Ziobry – czyli o humorystycznym wykorzystaniu nazw własnych w Internecie, „Ling Varia” II, nr 1 (3), s. 129–134.
 8. Naruszewicz-Duchlińska Alina (2015a), Nienawiść w czasach Internetu, Novae Res, Gdynia.
 9. Naruszewicz-Duchlińska Alina (2015b), Pseudonimy internetowe (nicknames) jako forma autocharakterystyki, w: Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, red. Irena Sarnowska-Giefing, Mieczysław Balowski, Magdalena Graf, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Maiuscula”, Poznań, s. 439–448.
 10. Rutkowski Mariusz (2007), Nazwy własne i ich denotacje w rzeczywistości medialnej, w: Kreowanie świata w języku mediów, red. Paweł Nowak, Ryszard Tokarski, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 155–170.
 11. Witkowski Tomasz (2006), Psychomanipulacje. Jak je rozpoznawać i jak sobie z nimi poradzić, Moderator, Taszów.