Kolory Afryki w powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy. Część I: świat przyrody

Main Article Content

Maria Borejszo

Abstrakt

The object of studies presented in the article are the designations of colours documented in the novel by Henryk Sienkiewicz entitled In Desert and Wilderness. Against all appearances, it is not the issue treated only marginally by the writer, which may be a little surprising if we take into account the character of the book (an adventure novel for youth, focused basically on the lively, attracting attention plot and not on extensive author’s narration). The author of the article distinguishes more than a dozen of groups of realities especially often characterised from the point of view of their colours.Primarily, these are the descriptions concerning the world of African flora and fauna – exotic for the Polish reader. As it results from the conducted studies, the attention of Sienkiewicz is mainly drawn to the colours of animals, especially birds. It is likely that the writer’s  predilection for hunting played here a decisive role. African flora is basically presented in the form of colourful spots against the background of greenery, and not by detailed descriptions of the appearance of individual representatives of a given species. Additionally, the writer’s interest is aroused by changes of colours of the sky and the whole surrounding world depending on the time of day, atmospheric conditions, light intensity (mainly sunrises and sunsets).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Maria Borejszo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Maria Borejszo – Pracownia Leksykologii, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania naukowe: historia języka polskiego (głównie dzieje słownictwa), język religijny, język pisarzy, struktura i język wybranych tekstów użytkowych.

Bibliografia

  1. Axer Jerzy (1990), Polowanie na wobo z nagonką, w: Wokół „W pustyni i w puszczy”. W stulecie pierwodruku powieści, red. Jerzy Axer, Tadeusz Bujnicki, Universitas, Kraków, s. 377–389.
  2. Doroszewski Witold (1966), szyfer [hasło], w: Słownik języka polskiego, red. Witold Doroszewski, t. VIII, PWN, Warszawa, s. 1219.
  3. Doroszewski Witold (1966), śreżoga [hasło], w: Słownik języka polskiego, red. Witold Doroszewski, t. VIII, PWN, Warszawa, s. 1310.
  4. Kot Wiesław (2001), „W pustyni i w puszczy”. Prawda i legenda, G&P Gościański, Prętnicki, Poznań.
  5. „Kraj” (1891), nr 17, s. 14.
  6. Krzyżanowski Julian, oprac. (1954), Kalendarz życia i twórczości Henryka Sienkiewicza, w: Henryk Sienkiewicz, Dzieła, t. LVII, PIW, Warszawa.
  7. Siedem kolorów Afryki – o podróży po Afryce rozmawiamy z Jolantą Wroną (2014), [dostęp: 2 lipca 2014], http://fotowyprawy.com/2011/07/24/siedem-kolorow-afryki-o-podrozy-po-afryce-rozmawiamy-z-jolanta-wrona/.
  8. Siekierska Krystyna (1988), Nazwy barw w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, „Poradnik Językowy”, z. 2, s. 106–119.
  9. Sienkiewicz Henryk (2003), W pustyni i w puszczy, Prószyński i S-ka, Warszawa. (Skrót: P)