Tom 22 Nr 1 (2015)
Opis numeru
pod red. Alicji Pihan-Kijasowej

Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Maria Borejszo
7-34
Kolory Afryki w powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy. Część I: świat przyrody
https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.1
PDF
Karolina Borowiec, Marcin Kuźmicki, Dorota Masłej
35-54
Kontakty polsko-czeskie na tle literatury psałterzowo-biblijnej
https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.2
PDF
Władysława Bryła
55-68
Socjolekt szlachecki w Pacholęciu hetmańskim Wincentego Pola (rekonesans)
https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.3
PDF
Bogusław Dunaj
69-80
Zwięzła historia języka polskiego – założenia opisu
https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.4
PDF
Lucyna Agnieszka Jankowiak
81-90
Koncepcja idealnego terminu w świetle Słownika terminologii lekarskiej polskiej z 1881 roku
https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.5
PDF
Józef Kość
91-106
Tekst pozwu sądowego w polskiej kodyfikacji prawa magdeburskiego z XVI wieku
https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.6
PDF
Dorota Kozaryn
107-118
Historyk języka w edytorstwie naukowym
https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.7
PDF
Tomasz Lisowski
119-138
Problem leksykalnej relacji filiacyjnej między biblijnymi przekładami renesansowymi. Casus Nowego Testamentu Biblii Jakuba Wujka (1599) i Nowego Testamentu Biblii brzeskiej (1563)
https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.8
PDF
Paulina Michalska-Górecka
139-152
Uwagi o przebiegu XVI-wiecznych procesów normalizacyjnych na przykładzie oboczności albo // abo
https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.9
PDF
Jolanta Migdał, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk
153-168
Poznańska szkoła językoznawstwa historycznego
https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.10
PDF
Bogusław Nowowiejski
169-184
Dawne słowniczki gwarowe jako źródło do historii języka
https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.11
PDF
Marek Osiewicz
185-202
O możliwości technicznego uwarunkowania oboczności albo // abo w drukach polskich z XVI wieku
https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.12
PDF
Alicja Pihan-Kijasowa, Agnieszka Motyl
203-223
O regionalności XVII-wiecznych kazań pogrzebowych. Część II: druki poznańskie
https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.13
PDF
Mirosława Siuciak
223-234
Znaczenie badań historycznojęzykowych dla interpretacji zjawisk współczesnej polszczyzny
https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.14
PDF
Urszula Sokólska
235-252
Etymologiczne zabawy Juliana Tuwima
https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.15
PDF
Agnieszka Szczaus
253-268
Teksty naukowe i techniczne doby średniopolskiej jako źródło badań historycznojęzykowych
https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.16
PDF
Bogdan Walczak
269-280
Wojciech Ryszard Rzepka na tle poznańskiej tradycji językoznawstwa historycznego
https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.17
PDF
Wiesław Wydra
281-290
Dwa teksty staropolskie z przełomu XV i XVI wieku. Dekalog i Oracio contra Febrem
https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.18
PDF