Pressto.

Nagłowek strony

Vol 22, Nr 1 (2015)

pod red. Alicji Pihan-Kijasowej

Spis treści

Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Kolory Afryki w powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy. Część I: świat przyrody PDF
Maria Borejszo 7-34
Kontakty polsko-czeskie na tle literatury psałterzowo-biblijnej PDF
Karolina Borowiec, Marcin Kuźmicki, Dorota Masłej 35-54
Socjolekt szlachecki w Pacholęciu hetmańskim Wincentego Pola (rekonesans) PDF
Władysława Bryła 55-68
Zwięzła historia języka polskiego – założenia opisu PDF
Bogusław Dunaj 69-80
Koncepcja idealnego terminu w świetle Słownika terminologii lekarskiej polskiej z 1881 roku PDF
Lucyna Agnieszka Jankowiak 81-90
Tekst pozwu sądowego w polskiej kodyfikacji prawa magdeburskiego z XVI wieku PDF
Józef Kość 91-106
Historyk języka w edytorstwie naukowym PDF
Dorota Kozaryn 107-118
Problem leksykalnej relacji filiacyjnej między biblijnymi przekładami renesansowymi. Casus Nowego Testamentu Biblii Jakuba Wujka (1599) i Nowego Testamentu Biblii brzeskiej (1563) PDF
Tomasz Lisowski 119-138
Uwagi o przebiegu XVI-wiecznych procesów normalizacyjnych na przykładzie oboczności albo // abo PDF
Paulina Michalska-Górecka 139-152
Poznańska szkoła językoznawstwa historycznego PDF
Jolanta Migdał, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk 153-168
Dawne słowniczki gwarowe jako źródło do historii języka PDF
Bogusław Nowowiejski 169-184
O możliwości technicznego uwarunkowania oboczności albo // abo w drukach polskich z XVI wieku PDF
Marek Osiewicz 185-202
O regionalności XVII-wiecznych kazań pogrzebowych. Część II: druki poznańskie PDF
Alicja Pihan-Kijasowa, Agnieszka Motyl 203-223
Znaczenie badań historycznojęzykowych dla interpretacji zjawisk współczesnej polszczyzny PDF
Mirosława Siuciak 223-234
Etymologiczne zabawy Juliana Tuwima PDF
Urszula Sokólska 235-252
Teksty naukowe i techniczne doby średniopolskiej jako źródło badań historycznojęzykowych PDF
Agnieszka Szczaus 253-268
Wojciech Ryszard Rzepka na tle poznańskiej tradycji językoznawstwa historycznego PDF
Bogdan Walczak 269-280
Dwa teksty staropolskie z przełomu XV i XVI wieku. Dekalog i Oracio contra Febrem PDF
Wiesław Wydra 281-290


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo