Dwa teksty staropolskie z przełomu XV i XVI wieku. Dekalog i Oracio contra Febrem

Main Article Content

Wiesław Wydra

Abstrakt

The article publishes two hitherto unpublished texts which were written at the turn of the 15th century in two incunabula. One is the Polish Decalogue in verse recorded in the incunabulum of the Library of the Canons Regular of the Lateran in Cracow, whereas the second text is the Latin Oracio contra febram with an insertion in the Polish language from the incunabulum of the National Library in Warsaw.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wydra, W. (2015). Dwa teksty staropolskie z przełomu XV i XVI wieku. Dekalog i Oracio contra Febrem. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(1), 281-290. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.18
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Wiesław Wydra, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Wiesław Wydra – Zakład Nauk Pomocniczych i Edytorstwa, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania naukowe: historia literatury i kultury średniowiecza i wieku XVI, historia książki i edytorstwo naukowe.

Referencje

 1. Kawecka-Gryczowa Alodia, red. (1993), Incunabula, quae in bibliothecis Poloniae asservantur. Addenda, indices, oprac. Maria Bohonos, Michael Spandowski, Elisa Szandorowska, Ossolineum, Wrocław, nr 5868.
 2. Kawecka-Gryczowa Alodia, red. (1970), Incunabula, quae in bibliothecis Poloniae asservantur, oprac. Maria Bohonos i Elisa Szandorowska, Ossolineum, Wrocław, nr 4361.
 3. Lelewel Joachim (1826), Bibliograficznych ksiąg dwoje, t. 2, Wilno.
 4. Mayenowa Renata Maria, red. (1973), Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 7, Ossolineum, Wydawnictwo PAN, Wrocław.
 5. Rzepka Wojciech Ryszard, Wydra Wiesław (1987), Bernardyński zespół katechizacyjny z początku XVI wieku, „Slavia Occidentalis”, s. 125–130.
 6. Rzepka Wojciech Ryszard, Wydra Wiesław (2005), Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, wyd. 3, Ossolineum, Wrocław.
 7. Wisłocki Władysław (1884), Modlitewnik siostry Konstancji z r. 1527, „Sprawozdania Komisji Językowej AU”, t. 3, s. 155–156.
 8. Wydra Wiesław (1973), Polskie dekalogi średniowieczne, Silva Medii et Recentioris Aevi, t. 2, PAX, Warszawa.
 9. Wydra Wiesław (2002), Średniowieczne polskie dekalogi i modlitwy codzienne z rękopisów i inkunabułów Jasnogórskiej Biblioteki OO. Paulinów,O „Slavia Occidentalis”, s. 183–198.
 10. Wydra Wiesław (2007), Trzy dekalogi i jedna pieśń staropolska, w: Amoenitates vel lepores philologiae, red. Roman Laskowski i Roman Mazurkiewicz, Lexis, Kraków, s. 360–365.
 11. Wydra Wiesław (2009), Bernardyński zespół modlitewny z pierwszej połowy XVI w. „Studia Franciszkańskie”, t. 19, s. 387–403.