Historyk języka w edytorstwie naukowym

Main Article Content

Dorota Kozaryn

Abstrakt

The paper deals with the way of constructing linguistic commentaries to the Middle Polish texts being published by Prof. Wojciech Ryszard Rzepka together with Wiesław Wydra, Maria Adamczyk or Alojzy Sajkowski. The observations carried out show that semantic explanations— being the main framework of linguistic commentaries made by Prof. Rzepka—become a specific excuse to show and describe grammatical forms, make a classification of language forms on the grounds of their regional, terminological and systemic affinity, highlight the form’s antiquity, and, consequently, to show the development of language throughout history. The use of linguistic terminology in the commentaries, on the one hand, and the citation of linguistic references in explanations which refer to specific issues, on the other hand, show confidence of Prof. Rzepka that the concerned recipients of edited texts have possessed the basic philological knowledge but also the desire and the need to expand it. Presenting the lexical background in a commentary, apart from highlighting the variation of language over time, allows one also to see how an editor works—reaching out to various sources in search of the best interpretative hypothesis, as well as vast knowledge acquired which the author of explanations willingly shares with readers. Accuracy and details of the performed reasoning do not undermine the use of modal denotations—maybe, supposedly, probably—in some explanations. Sharing doubts with recipients is rather an expression of Prof. Rzepka’s incredible modesty, who, himself being a paragon, also sets the bar very high for language historians in the field of scientific editorship who would like to follow in His footsteps.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kozaryn, D. (2015). Historyk języka w edytorstwie naukowym. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(1), 107-118. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.7
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Dorota Kozaryn, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Dorota Kozaryn – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa; zainteresowania naukowe: językoznawstwo diachroniczne, idiolekty, styl religijny, nauczanie języka polskiego jako obcego, edytorstwo naukowe.

Bibliografia

 1. Źródła
 2. Rzepka Wojciech Ryszard, Sajkowski Alojzy (1972), Andrzeja Rymszy „Dziesięć­roczna powieść wojennych spraw...” (1585), „Miscellanea staropolskie”, t. 4, s. 121–223. (Skrót: R)
 3. Seklucjan Jan (1994), Student. Rozprawa krotka a prosta o niktorych ceremonijách i ustawách kościelnych, wydali Wojciech Rzepka i Wiesław Wydra, wstęp napisała Maria Adamczyk, PAN, Biblioteka Kórnicka, Kórnik. (Skrót: S)
 4. Wydra Wiesław, Rzepka Wojciech Ryszard (1978), Teksty polskie z pierwszej połowy XVI wieku (z rękopisu nr 19/ R Biblioteki Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie). Cz. I, „Slavia Occidentalis”, t. 35, s. 113–125. (Skrót: TPI)
 5. Wydra Wiesław, Rzepka Wojciech Ryszard (1979), Teksty polskie z pierwszej połowy XVI wieku (z rękopisu nr 19/ R Biblioteki Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie). Cz. II, „Slavia Occidentalis”, t. 36, s. 131–154. (Skrót: TPII)
 6. Wydra Wiesław, Rzepka Wojciech Ryszard (1980), Teksty polskie z pierwszej połowy XVI wieku (z rękopisu nr 19/ R Biblioteki Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie). Cz. III, „Slavia Occidentalis”, t. 37, s. 127–138. (Skrót: TPIII)
 7. Wydra Wiesław, Rzepka Wojciech Ryszard (1985), Szesnastowieczna pieśń polska „czasu powietrza morowego” (z rękopisu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu), „Slavia Occidentalis”, t. 42, s. 163–167. (Skrót: PP)
 8. Literatura
 9. Borawski Stanisław (1995), Tradycja i perspektywy. Przeszłość i przyszłość nauki o dziejach języka polskiego, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław.
 10. Dunin Janusz (2005), Wstęp do edytorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanis­tyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 11. Garbal Łukasz (2011), Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie, PWN, Warszawa.
 12. Kępińska Alina (2010), Wiedza historycznojęzykowa a edycje tekstów staropolskich (na przykładach z fryburskiego wydania „Rozmyślania przemyskiego”), w: Dokument pisany w badaniach historyka języka polskiego. Z badań nad grafią i fonetyką historycznej polszczyzny, red. Marcin Kuźmicki i Marek Osiewicz, Oficyna Wydawnictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra–Poznań.
 13. Koło Miłośników Historii Języka Polskiego (2007), Multimedia a wydawanie tekstów staropolskich. Pytania o przyszłość, w: Amoenitates vel lepores philologiae, red. Roman Laskowski, Roman Mazurkiewicz, Lexis, Kraków. (Skrót: KMHJP)
 14. Loth Roman (2006), Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Fundacja Akademia Humanistyczna, Warszawa.
 15. Starnawski Jerzy (1992), Praca wydawcy naukowego, Ossolineum, Wrocław.
 16. Trzynadlowski Jan (1988), Autor – dzieło – wydawca, wyd. 2 uzup., Ossolineum, Wrocław.
 17. Twardzik Wacław (2005), Co ma historyk literatury?, w: Polonistyka w przebudowie: literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, t. 1, red. Małgorzata Czermińska i in., Universitas, Kraków.