Językowo-kulturowa kreacja skowronka w Pieśni o skowronku Leopolda Staffa

Main Article Content

Mirosława Białoskórska

Abstrakt

The article describes—at the level of text—the lexical and semantic determinants of behaviours, attributes, states and conditions as well as the characteristics of the protagonist of the poem. The world presented in the poem was used by the article’s author to depict the symbolic and cultural qualities with which the poet endowed his literary skylark. The analysis of the linguistic layer shows rich metaphorization of the text, varied character of the artistic imaging means composed into the form of a classicistic praise song in honour of the skylark.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Białoskórska, M. (2010). Językowo-kulturowa kreacja skowronka w Pieśni o skowronku Leopolda Staffa. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 16, 21-30. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.16.2
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Bibliografia

 1. W. Bełza, Dzieci i ptaszki. 12 obrazków z maleńkiego świata, Lwów 1881.
 2. M. Białoskórska, Mickiewiczowskie peryfrazy, Szczecin 2002.
 3. D. Kępa-Figura, Jak dobrze wstać skoro świt, czyli skowronek, w: Kategoryzacja w komunikacji językowej na przykładzie leksemu ptak, Lublin 2007.
 4. W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1991.
 5. M. Konopnicka, O czym ptaszek śpiewa. Wybór poezji dla dzieci, Rzeszów 1990.
 6. J. Krzyżanowski, Droga poetycka Leopolda Staffa, w: Leopold Staff, oprac. I. Maciejewska, Warszawa 1965.
 7. J. Lechoń, Poezje zebrane, Toruń 1995.
 8. Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1-8, Warszawa 1900-1927.
 9. Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, wyd. 2 poszerz. i popr., Wrocław 1988.
 10. L. Staff, Pieśń o skowronku, w: Ścieżki polne, Warszawa–Kraków 1919.
 11. W. Śliwiński, Poetyckie konstrukcje nominalne w dziejach polskiego wiersza, Kraków 2000.
 12. Wielka encyklopedia zwierząt. Imperium kręgowców, red. Ph. Whitfield, Warszawa 1999.