Tom 16 (2010)
Opis numeru
pod red. Alicji Pihan-Kijasowej

Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Mirosława Białoskórska
21-30
Językowo-kulturowa kreacja skowronka w Pieśni o skowronku Leopolda Staffa
PDF
Maria Borejszo
31-41
Nazwy kolorów w leksyce odzieżowej (na materiale Słownika ubiorów Ireny Turnau)
PDF
Janina Chodera
43-54
Rodzina i rodzaj – biologiczne jednostki taksonomiczne w Słowniku języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka
PDF
Marek Cieszkowski, Jolanta Mędelska
55-64
Mało znane źródło germanizmów: wileński Słownik błędów językowych Juliana Szweda
PDF
Marek Cybulski
65-71
Z historii wymowy wyrazu hala ‘pastwisko górskie’
PDF
Kwiryna Handke
73-82
O niektórych animizacjach i personifikacjach w twórczości Stefana Żeromskiego
PDF
Lucyna Agnieszka Jankowiak
83-87
Zielnik Stefana Falimirza a słownik Jana Mączyńskiego
PDF
Ewa Kaptur
89-97
Stylizacja języka bohaterek powieści Joanny Chmielewskiej na polszczyznę potoczną
PDF
Józef Kość
99-109
Konwencje tekstu testamentowego w średniowiecznych relacjach sądowych
PDF
Dorota Kozaryn
111-123
Świat przyrody w Rejowym opisywaniu faz życia ludzkiego
PDF
Marian Kucała
125-131
Słownictwo rzadkie w polszczyźnie Jana Kochanowskiego
PDF
Władysław Kupiszewski
133-141
Wykorzystanie słownictwa meteorologicznego w Krzyżakach Józefa Ignacego Kraszewskiego i Henryka Sienkiewicza
PDF
Tomasz Lisowski
143-161
Leksyka Nowego Testamentu Biblii brzeskiej (1563) oraz Biblii Jakuba Wujka (1599) wobec zasobu leksykalnego Słownika polszczyzny XVI wieku
PDF
Paulina Michalska
163-172
Regionalizm frekwencyjny w badaniach historycznojęzykowych (część 1. Zarys problematyki badawczej)
PDF
Jolanta Migdał
173-182
Progresywny czy tradycyjny – o postawie normatywnej Andrzeja Glabera z Kobylina w zakresie demorfologizacji rodzaju rzeczownika w formach celownika, narzędnika i miejscownika liczby mnogiej
PDF
Marek Osiewicz
183-199
Wariantywność w zakresie realizacji grup spółgłoskowych w listach polskich z pierwszej połowy XVI wieku (kontynuanty połączeń *sŕ, *zŕ, *žŕ, *-(s)tьc-, *-(z)dьc- oraz grupy (-)vš-, (-)xv-, -dl-)
PDF
Alicja Pihan-Kijasowa
201-212
„Handlująca Warszawa” w drugiej połowie XIX wieku, czyli słownictwo z zakresu handlu w Lalce Bolesława Prusa
PDF
Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska
213-226
Nazwy osób (ze względu na cechy psychiczne) w polszczyźnie miejskiej Poznania
PDF
Anna Pyrkosz
227-239
Asymilacje pod względem dźwięczności w grupach spółgłoskowych w polszczyźnie XVI i pierwszej połowy XVII wieku (na podstawie druków krakowskich)
PDF
Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek
241-257
„Szczęście to przemijanie/ nam też zniknąć trzeba” – kilka uwag o przemijaniu w poezji ks. Jana Twardowskiego
PDF
Andrzej Sieradzki
259-270
Słowotwórstwo protonazwisk polskich doby staro- i średniopolskiej
PDF
Barbara Sobczak
271-295
Nowe oblicza informacji. O sposobach uatrakcyjniania przekazów informacyjnych na przykładzie „Faktów” TVN
PDF
Halina Wiśniewska
297-316
Informacyjność a ozdobność tytułów w tekstach żałobnych XVII wieku
PDF