Słownictwo rzadkie w polszczyźnie Jana Kochanowskiego

Main Article Content

Marian Kucała

Abstrakt

If we compare The Dictionary of Jan Kochanowski with the Dictionary of Polish Language of the 16th Century it becomes obvious that Jan Kochanowski rarely used religious vocabulary (with the exception of the word God), as well as numerals, words with particles, e.g. chociaż (“although”) appearing in the Dictionary of Polish Language of the 16th Century as many as 1061 times. Similar situation applies to other words. Kochanowski rarely used neologisms and introduced hapax legomena into his texts mainly for the reasons of poetics.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kucała, M. (2010). Słownictwo rzadkie w polszczyźnie Jana Kochanowskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 16, 125-131. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.16.12
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Bibliografia

  1. M. Kucała, Hapaks legomena znane sprzed XVII wieku tylko z tekstów Jana Kochanowskiego (w druku, księga pamiątkowa Jana Okonia).
  2. W.R. Rzepka, B. Walczak, Hapaks legomena z dzieł Marcina Bielskiego w „Słowniku polszczyzny XVI wieku”, „Prace Filologiczne” 32, 1985.
  3. W.R. Rzepka, B. Walczak, Osobliwości leksykalne „Worka Judaszowego” Sebastiana Fabiana Klonowica, „Prace Filologiczne” 31, 1982.
  4. Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, red. M. Kucała, t. 1, Kraków 1994, t. 2, Kraków 1998.
  5. Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa, t. 1-32, Wrocław–Warszawa 1966-2004.