Zielnik Stefana Falimirza a słownik Jana Mączyńskiego

Main Article Content

Lucyna Agnieszka Jankowiak

Abstrakt

The article partly confirms W. Kuraszkiewicz’s assumptions about Jan Mączyński adopting vocabulary (not only medical) from Stefan Falimirz’s herbarium (O ziołach i mocy ich). On the basis of 32 volumes of the Dictionary of Polish Language of the 16th Century, the author claims that 41 entries were included in Jan Mączyński’s dictionary, which definitely constitutes half of these influences.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jankowiak, L. A. (2010). Zielnik Stefana Falimirza a słownik Jana Mączyńskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 16, 83-87. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.16.8
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Bibliografia

 1. L.A. Jankowiak, Słownictwo medyczne Stefana Falimirza, t. 1: Początki polskiej renesansowej terminologii medycznej, Warszawa 2005.
 2. L.A. Jankowiak, Zielnik Stefana Falimirza a słownik Bartłomieja z Bydgoszczy z 1554 roku, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 44, 2009.
 3. L.A. Jankowiak, Zielnik Stefana Falimirza z 1534 roku a słownik Calepina z 1588 roku (w przygotowaniu).
 4. E. Kędelska, Studia nad łacińsko-polską leksykografią drugiej połowy XVI wieku, Warszawa 1995.
 5. W. Kuraszkiewicz, Wyrazy polskie w słowniku łacińsko-polskim Jana Mączyńskiego („Lexicon latino-polonicum ex optimis latinae linguae scriptoribus concinnatum”, Regiomonti 1564), cz. 1-2, oprac. W. Kuraszkiewicz, Wrocław 1962-1963.
 6. W. Kuraszkiewicz, Wyjątkowe hasła w „Słowniku polszczyzny XVI wieku” (tomy I-X) z „Leksykonu” Jana Mączyńskiego, „Slavia Occidentalis” 38, 1981.
 7. W. Kuraszkiewicz, Nad słownikiem łacińsko-polskim Jana Mączyńskiego, w: Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, Warszawa–Poznań 1986.
 8. W. Kuraszkiewicz, Regionalizmy w „Leksykonie” Jana Mączyńskiego, „Slavia Occidentalis” 41, 1984, przedruk w: Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, Warszawa– Poznań 1986.
 9. W. Kuraszkiewicz, Wyrazy obce w polskim materiale leksykonu Jana Mączyńskiego, w: Wokół języka.
 10. Rozprawy i studia poświęcone pamięci Profesora M. Szymczaka, red. M. Basaj et al., Wrocław 1988.
 11. W. Kuraszkiewicz, Leksykon łacińsko-polski Jana Mączyńskiego. Wybór tekstów – opracowanie, wybór W. Kuraszkiewicz, oprac. H. Barycz, W. Kuraszkiewicz, I. Lewandowski, Lublin 1996.
 12. Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa, t. 1-32, Wrocław–Warszawa 1966-2004.
 13. J. Szostak, Zielnik Hieronima Spiczyńskiego z roku 1542, „Ze Skarbca Kultury”1978, z. 30.
 14. J. Szostak, Zielnik Marcina Siennika z roku 1568, „Ze Skarbca Kultury” 1979, z. 31.
 15. F. Wysocka, Polska terminologia lekarska do roku 1838, t. 1: Anatomia. Proste prymarne nazwy nie motywowane, Wrocław 1980.