Rodzina i rodzaj – biologiczne jednostki taksonomiczne w Słowniku języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka

Main Article Content

Janina Chodera

Abstrakt

The article opens with the presentation of the principles of formulation of Latin names of families and genera in the systematics of Carolus Linnaeus as well as the presentation of the presumptions adopted in the Polish terminology with reference to word-formation of the discussed taxonomical units (categories). Next, a detailed analysis has been presented of the structure of definitions referring to the designation family in the Dictionary of the Polish Language edited by Mieczysław Szymczak. Additionally, a peculiar approach of linguists to genus, as a taxonomical unit, has been presented, resulting from lack of understanding of its place and position in the systematics. Finally, proposals were presented of the principles of elaboration of the definitions of family and genus in the descriptive dictionary of Polish.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Chodera, J. (2010). Rodzina i rodzaj – biologiczne jednostki taksonomiczne w Słowniku języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 16, 43-54. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.16.4
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Bibliografia

  1. J. Chodera, Биологические таксоны в толковых словарях, w: VI Славистические чтения памяти проф. П.А. Дмитриева и проф. Г.И. Сафронова. Материалы международной научной конференции, 9-11 сентября 2004 г. Санкт-Петербург 2005.
  2. J.K. Kluk, Dykcyonarz roślinny [...] (1786-1788).
  3. K. Linneusz, Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines,genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis [...] (wyd. 1 – 1735, wyd. 13 – 1767).
  4. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 1-50, red. H. Zgółkowa, Poznań 1994-2005.
  5. J. Rostafiński, Przewodnik do oznaczania roślin w Polsce dziko rosnących, wyd. 1 1900, wyd. posz. i popr. 1923.
  6. J. Rostafiński, Słownik polskich imion rodzajów oraz wyższych skupień roślin..., 1900
  7. J. Rostafiński, O. Seidl, Przewodnik do oznaczania roślin w Polsce dziko rosnących, opr. O. Seidl, 1972
  8. Słownik języka polskiego, t. 1-11, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958-1969.
  9. Słownik języka polskiego, t. 1-3, red. M. Szymczak, Warszawa 1978-1981.