Słowotwórstwo protonazwisk polskich doby staro- i średniopolskiej

Main Article Content

Andrzej Sieradzki

Abstrakt

The paper is trying to answer the question which word-formative types, of the ones capable of being isolated by structural analysis of derivative, transformed into word-formation models of surnames. The conducted analyses revealed that word-formation models of surnames were created only from the types that became obsolete. The up-to-date types, in turn, did not form a separate model. The created models were used for structural modification of the already existing surnames, the formation of new ones and Polonization of foreign surnames.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sieradzki, A. (2010). Słowotwórstwo protonazwisk polskich doby staro- i średniopolskiej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 16, 259-270. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.16.22
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Bibliografia

 1. Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku. Wybór artykułów hasłowych wraz z chronologią i geografią, red. A. Cieślikowa, t. 1: A-G, Kraków 2007.
 2. H. Borek, U. Szumska, Nazwiska mieszkańców Bytomia od końca XVI wieku do roku 1740, Wrocław 1976.
 3. M. Czaplicka-Niedbalska, Nazwiska mieszkańców Bydgoszczy od II poł. XV w. do I poł. XVIII w., Bydgoszcz 1996.
 4. S. Gala, Polskie nazwy osobowe z podstawowym -l-/-ł- w części sufiksalnej, Łódź 1992.
 5. M. Jaracz, Nazwiska mieszkańców Kalisza od XVI do XVIII w., Bydgoszcz 2001.
 6. Z. Kowalik-Kaleta, Strukturalistyczna a strukturalna klasyfikacja nazwisk, „Polonica”IX, 1983.
 7. B. Kreja, Słowotwórstwo polskich nazwisk. Struktury sufiksalne, Kraków 2001.
 8. E. Rudnicka-Fira, Antroponimia Krakowa od XVI do XVIII w. Proces kształtowania się nazwiska, Katowice 2004.
 9. K. Rymut, Nazwiska Polaków, Wrocław 1991.
 10. K. Rymut, Staropolskie formacje na -czyk, w: Studia historycznojęzykowe I, Kraków 1994.
 11. [F. Sławski] Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego, w: Słownik prasłowiański, t. 2, Wrocław 1976.
 12. Słownik staropolskich nazw osobowych, t. V,2, red. W. Taszycki, Warszawa 1978.
 13. Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd formacji rzeczownikowych, red. K. Kleszczowa, Katowice 1996.
 14. T. Smółkowa, Nominacja językowa. Na materiale nazw rzeczownikowych, Wrocław 1989.
 15. W. Wydra, W.R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław 1984.