Wykorzystanie słownictwa meteorologicznego w Krzyżakach Józefa Ignacego Kraszewskiego i Henryka Sienkiewicza

Main Article Content

Władysław Kupiszewski

Abstrakt

The article deals with the use of meteorological vocabulary by Kraszewski and Sienkiewicz in the novels on the same topic and presents the stylistic functions of this vocabulary. Sienkiewicz achieved greater lexical and artistic variety

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kupiszewski, W. (2010). Wykorzystanie słownictwa meteorologicznego w Krzyżakach Józefa Ignacego Kraszewskiego i Henryka Sienkiewicza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 16, 133-141. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.16.13
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Bibliografia

  1. J.I. Kraszewski, Krzyżacy 1410, Katowice 1983.
  2. W. Kupiszewski, Słownictwo meteorologiczne w gwarach i historii języka polskiego, Wrocław 1969.
  3. H. Sienkiewicz, Krzyżacy, t. 1-2, Wrocław 1990.
  4. Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1-11, Warszawa 1958-1969.
  5. Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003, t. 1-6.