Z historii wymowy wyrazu hala ‘pastwisko górskie’

Main Article Content

Marek Cybulski

Abstrakt

Polish word hala “mountain pasture” is generally derived from the Slovak hol’a, and this borrowing, combined with the introduction of pseudo-correct a, was supposed to be credited to Romantic literature, and precisely was the result of etymological experiments of Seweryn Goszczyński. The present paper demonstrates that the word hala, written exclusively with a and often with ll, is a quite frequent phenomenon in the texts of Księga państwa żywieckiego (“The Book of the Żywiec State”) from the year 1681. The pronunciation hala instead of hola may have been used at that time by literate inhabitants of the Beskidy Mountains, familiar with the standard of the literary language, although rather poorly, thus inclined to adjust to the tendency of hypercorrectness. The German typographic influence cannot be excluded.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Cybulski, M. (2010). Z historii wymowy wyrazu hala ‘pastwisko górskie’. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 16, 65-71. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.16.6
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Bibliografia

 1. A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 2000.
 2. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927.
 3. Cnapius Gregorius, Thesaurus Polonolatonograecus seu Promptuarium linguae Latinae et Graecae [...], t. 1, Kraków 1643.
 4. M. Cybulski, Norma języka literackiego wobec normy rękopiśmiennych tekstów urzędowych z XVII wieku, w: Odmiany polszczyzny XVII wieku, red. H. Wiśniewska, C. Kosyl, Lublin 1992.
 5. K. Dejna, S. Gala, Atlas gwar polskich, t. 3: Śląsk, Warszawa 2001.
 6. М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, t. 1, Москва 1986.
 7. S. Goszczyński, Dziennik podróży do Tatrów, oprac. S. Sierotwiński, Wrocław 2005, BN I 170.
 8. M. Karaś, Charakterystyka językowa, w: Księga sądowa państwa żywieckiego 1681-1773, wyd. M. Karaś, L. Łysiak, Kraków 1978.
 9. J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. 2, Kraków 1901.
 10. Księga sądowa państwa żywieckiego 1681-1773, wyd. M. Karaś, L. Łysiak, Kraków 1978.
 11. S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 2, wyd. 2, Lwów 1854-1860.
 12. M. Małecki, K. Nitsch, Atlas gwarowy polskiego Podkarpacia, Kraków 1934.
 13. Mały atlas gwar polskich, red. K. Nitsch, t. 4, Wrocław 1961.
 14. K. Nitsch, O polskich h, w: Wybór pism polonistycznych, t. 1, Wrocław 1954 (przedruk z: „Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności” LII, 1951.
 15. J. Rozwadowski, Studia nad nazwami wód słowiańskich. Dzieło pośmiertne, Kraków 1948.
 16. F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 1, Kraków 1952-1956.
 17. Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 3, Warszawa 1961.
 18. Słownik języka polskiego, red. A. Zdanowicz et al., t. 1, Wilno 1861 (reprint: Warszawa 1986).
 19. Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa, t. 7, Wrocław 1973.
 20. Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 2, Wrocław 1956-1959.