O kształcie debaty publicznej (casus intelektualisty)

Main Article Content

Monika Grzelka

Abstrakt

The study comprises material from press articles that deal with the notion of “intelligentsia” from the year 2006. The discussion, focused on the burning question whether a social group of “intelligentsia” really exists, whether there are any distinguishing features of the group, and who might be included in it, has been prompted by recalling A. Solzhenitsyn’s derogatory statement describing this social sub-class, i.e. his remarks on obrazovanschina. Different positions that include diametrically opposing interpretations are then presented, from the characterization proposed by K. Libelt to present-day definitions. The material has been investigated with the application of interdisciplinary tools. The anthropological approach to ritualisation has proved to be particularly useful, as well as the findings and established facts related to the rationality of communicative action formulated by J. Habermas.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grzelka, M. (2010). O kształcie debaty publicznej (casus intelektualisty). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 17, 41-52. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.3
Dział
Studia nad językiem współczesnym

Referencje

 1. B. Allemann, O ironii jako o kategorii literackiej, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1.
 2. Dyskusja redakcyjna, „Res Publica Nowa” 2007, z. 1.
 3. M. Głowiński, Nowomowa, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.
 4. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego. Racjonalność działania a racjonalność społeczna, t. 1, Warszawa 1999.
 5. J. Jedlicki, Przedmowa, w: Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, t. 1: M. Janowski, Narodziny inteligencji 1750–1831, Warszawa 2008.
 6. Ch. Lasch, Bunt elit, Kraków 1997.
 7. H. Palska, Nowa inteligencja w Polsce Ludowej. Świat przedstawień i elementy rzeczywistości, Warszawa 1994.
 8. N. Postman, W stronę XVIII stulecia, Warszawa 2001.
 9. E.W. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, Kraków 2003.
 10. Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, red. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Kraków 1997.
 11. A. Sołżenicyn, Obrazowanszczina [online], [dostęp: 28.05.2010], dostępny w Internecie: http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/obrazovan.txt.
 12. H. Palska, Walka o kadry i pierwsze rzesze wykształciuchów. Nowa inteligencja w stalinizmie, w: Inteligencja w Polsce. Specjaliści, klerkowie, klasa średnia?, red. H. Domański, Warszawa 2008.
 13. J. Wasilewski, J. Kloc-Konkołowicz, Zagrożenia debaty publicznej – fragmentaryzacja i mitologizacja informacji dziennikarskiej, w: Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków, red. K. Wolny-Zmorzyński, M. Wrońska, W. Furman, Rzeszów 2006.
 14. J. Żarnowski, Inteligencja w Polsce niepodległej w epoce komunizmu i na progu transformacji, w: Inteligencja w Polsce. Specjaliści, klerkowie, klasa średnia?, red. H. Domański, Warszawa 2008.