Tom 17 (2010)
Opis numeru
pod red. Małgorzaty Witaszek-Samborskiej

Studia nad językiem współczesnym

Joanna Fabiszak
11-24
O językowej deprecjacji potencjalnego klienta na przykładzie tytułów polskich i angielskich poradników
https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.1
PDF
Małgorzata Gębka-Wolak
25-39
Ile form bezokolicznikowych jest w paradygmacie czasownika? Problem trybu przypuszczającego bezokolicznika
https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.2
PDF
Monika Grzelka
41-52
O kształcie debaty publicznej (casus intelektualisty)
https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.3
PDF
Marta Kołodziejczyk
53-68
Znajomość frazeologii regionalnej wśród poznaniaków
https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.4
PDF
Agnieszka Kula
69-79
Redundancja w mediach. Rozważania wstępne
https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.5
PDF
Beata Kuryłowicz
81-100
Konotacje tekstowe a pojęciowy model słowa (na przykładzie wyrazu bluszcz w poezji młodopolskiej)
https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.6
PDF
Małgorzata Nawrocka
101-111
Frazeologiczne innowacje wymieniające w powieściach Solaris i Dzienniki gwiazdowe Stanisława Lema
https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.7
PDF
Bogusław Nowowiejski
113-129
W sprawie wpływów języka niemieckiego na polszczyznę
https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.8
PDF
Marek Ruszkowski
131-138
Wariancja rzeczowników w Nowym słowniku poprawnej polszczyzny PWN
https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.9
PDF
Krzysztof Skibski
139-150
Problem semantycznych innowacji frazeologicznych w tekstach literackich
https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.10
PDF
Katarzyna Wardzała
151-162
Komentarz jako gatunek w telewizyjnych programach informacyjnych
https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.11
PDF
Przemysław Wiatrowski
163-189
Ekspresywizmy leksykalne w „Przewodniku Katolickim” z lat 1895–2005. Peiorativa pierwotne
https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.12
PDF

Recenzje i artykuły recenzyjne

Stanisław Bąba
263-265
Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, Frazeologizmy jako tworzywo stylu współczesnej powieści polskiej, Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia, t. DCCLXX (696), Szczecin 2008, ss. 390
https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.17
PDF
Romana Łapa
266-270
Janina Labocha, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, ss. 207
https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.18
PDF
Kinga Zalejarz
271-276
Najnowsze słownictwo a współczesne media elektroniczne, red. R. Pawelec, M. Trysińska, Semper, Warszawa 2008, ss. 174
https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.19
PDF
Katarzyna Wardzała
277-281
Marcin Poprawa, Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu publicznego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2009, ss. 316
https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.20
PDF
Bogdan Walczak
282-285
Mirosława Siuciak, Kształtowanie się kategorii gramatycznej liczebnika w języku polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ss. 234
https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.21
PDF
Marta Kołodziejczyk
286-291
Jolanta Tambor, Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ss. 316
https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.22
PDF
Krzysztof Skibski
292-296
Joanna Szwabe, Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Ujęcie pragmatyczno-kognitywne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, ss. 151
https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.23
PDF
Gabriela Dziamska-Lenart
297-300
Ewa Kołodziejek, Maria Kabata, Rafał Sidorowicz, E-porady językowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, ss. 282
https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.24
PDF