Janina Labocha, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, ss. 207

Main Article Content

Romana Łapa

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łapa, R. (2010). Janina Labocha, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, ss. 207. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 17, 266-270. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.18
Dział
Recenzje i artykuły recenzyjne

Bibliografia

  1. A. Duszak, Dokąd zmierza tzw. lingwistyka tekstu?, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. 9, Poznań 2002.
  2. B. Witosz, Lingwistyka tekstu – stan aktualny i perspektywy, „Poradnik Językowy” 2007.