Książki wydane przez pracowników i doktorantów zakładów językoznawczych Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu w latach 2008 i 2009

Main Article Content

Agnieszka Krygier-Łączkowska

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Krygier-Łączkowska, A. (2010). Książki wydane przez pracowników i doktorantów zakładów językoznawczych Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu w latach 2008 i 2009. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 17, 313-323. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.27
Dział
Varia