Stereotypowy obraz Polaków w powieści Romana Dmowskiego Dziedzictwo – ujęcie lingwistyczne

Main Article Content

Krystyna Zalewska

Abstrakt

The present article provides an analysis of stereotyped features of Polish society as it was presented in the novel Dziedzictwo [Heritage] written by Roman Dmowski. The book is a manifesto of an extreme right outlook of its author and, at the same time, a manifestation of beliefs and biases of his fellow countrymen as of the inter-war period. The findings of the analysis accurately reconstruct the stereotype of the Pole as opposed to the presented images of other nations, the Jews in particular. R. Dmowski characterizes his fellow countrymen as a community and, additionally, also sketches portraits and provides extensive profiles of some of its typical representatives. This biased and stereotyped presentation of the protagonists of the novel results to a large extent from the persuasive function of the text.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zalewska, K. (2010). Stereotypowy obraz Polaków w powieści Romana Dmowskiego Dziedzictwo – ujęcie lingwistyczne. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 17, 245-260. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.16
Dział
Studia nad historią języka

Bibliografia

 1. J. Bartmiński, Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin 2007.
 2. M. Bilewicz, Autostereotyp narodowy i jego konsekwencje: perspektywa psychologii stosunków międzygrupowych, w: Stereotypy i stereotypizacja, red. W. Domachowski, Poznań 2007.
 3. A. Cała, Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864–1897). Postawy. Konflikty. Stereotypy, Warszawa 1989.
 4. M. Chamot, Entuzjazm i zwątpienie. Obraz własny Polaków w wybranej publicystyce prasowej trzech zaborów w latach 1864–1914, Toruń 2003.
 5. D. Dobrowolska, Powieść polityczna dwudziestolecia międzywojennego, Kielce 2000.
 6. R. Dmowski, O ustroju politycznym państwa, Warszawa 1996.
 7. A. Micewski, Roman Dmowski, Warszawa 1971.
 8. Z. Mitosek, Literatura i stereotypy, Wrocław 1974.
 9. K. Pisarkowa, Tożsamość nosiciela stereotypów etnicznych, w: Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury, red. J. Bartmiński, Lublin 2002.
 10. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1993.
 11. Słownik języka polskiego, red. L. Drabik, A. Kubiak-Sokół, E. Sobol, Warszawa 2008.
 12. W. Wojdyła, Wychowanie a polityka. Mity i stereotypy w polskiej myśli społecznej XX wieku, Toruń 2000.
 13. K. Wybranowski, Dziedzictwo, Wrocław 2003.