Joanna Szwabe, Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Ujęcie pragmatyczno-kognitywne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, ss. 151

Main Article Content

Krzysztof Skibski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skibski, K. (2010). Joanna Szwabe, Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Ujęcie pragmatyczno-kognitywne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, ss. 151. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 17, 292-296. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.23
Dział
Recenzje i artykuły recenzyjne

Bibliografia

  1. S. Fish, Zwykłe okoliczności, język dosłowny, bezpośrednie akty mowy, to, co normalne, potoczne, oczywiste, zrozumiałe samo przez się i inne szczególne przypadki, w: idem, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, red. A. Szahaj, Kraków 2008.
  2. Y. Winkin, Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych, przeł. A. Karpowicz, Warszawa 2007.