„O zachowaniu się przy stole”, czyli językowa kreacja obyczajów biesiadnych w Krzyżakach Henryka Sienkiewicza

Main Article Content

Leonarda Mariak

Abstrakt

The present article contains a linguistic and stylistic analysis of the presentation of table manners and table etiquette as it is described in Krzyżacy [The Knights of the Cross] by Henryk Sienkiewicz. The article consists of three parts which successively describe the most important elements of medieval cuisine (courses, beverages and spices). Some attention has also been paid to the dishes and good manners at the table. The analysis of the collected lexical material shows that the festive manners, courses, beverages and dishes presented in the novel complete the credibility of other realities of medieval everyday life described in the novel, such as clothes, furnishings of Medieval houses and entertainment. Taking into account the minimal number of historical sources dedicated to everyday life of Medieval Polish people, the world of festive manners and the cuisine created by Henryk Sienkiewicz, which is close to medieval reality, came into existence mainly thanks to the writer’s imagination and language intuition.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mariak, L. (2010). „O zachowaniu się przy stole”, czyli językowa kreacja obyczajów biesiadnych w Krzyżakach Henryka Sienkiewicza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 17, 205-228. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.14
Dział
Studia nad historią języka

Referencje

 1. Gall Anonim, Kronika polska, oprac. M. Plezia, Wrocław 2003.
 2. W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.
 3. N. Davies, Europa, Kraków 2002.
 4. Encyklopedia staropolska, oprac. A. Brückner, K. Estreicher, t. 2, Warszawa 1992.
 5. S.M. Kuczyński, Rzeczywistość historyczna w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1963.
 6. Kultura Polski średniowiecznej XIV i XV w., red. B. Geremek, Warszawa 1997.
 7. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1991.
 8. L. Mariak, Grzeczność językowa w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 43, 2008.
 9. L. Mariak, Językowa kreacja miłości w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza, „Slavia Occidentalis” 65, 2008.
 10. T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 1995.
 11. Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, Warszawa 2005.
 12. Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 1–11, Warszawa 1953–2003.
 13. Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa, t. 1–33, Warszawa 1966.
 14. M. Urbański, Toasty biesiadne, Warszawa 2006.
 15. Wielki słownik wyrazów obcych, red. M. Bańko, Warszawa 2005.
 16. K. Wojciechowski, Henryk Sienkiewicz, Lwów–Warszawa 1925.
 17. W. Wydra, W.R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław 1984.