Komentarz jako gatunek w telewizyjnych programach informacyjnych

Main Article Content

Katarzyna Wardzała

Abstrakt

One of the new elements of a news programme, evolved as a result of the changes in the its formal structure, is the commentary, which introduces some variety to the poetics of the news story as well as makes the actual presentation more attractive. The issue has not been, however, adequately addressed and discussed in the literature of the subject and there are only selective characteristics of some of its varieties available. The present article provides a description of different types of the informative commentary and its particular place within the structure of a programme for this genre is dependable on the information it refers to and on the involved relation between the two (how it is organized by and organizes). Additionally, the article discusses the form of the commentary and conceivable perceptional planes in which it can be manifested.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wardzała, K. (2010). Komentarz jako gatunek w telewizyjnych programach informacyjnych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 17, 151-162. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.11
Dział
Studia nad językiem współczesnym

Referencje

 1. M. Bogdanowska, Komentarz i komentowanie. Zagadnienia konstrukcji tekstu, Katowice 2003.
 2. P. Francuz, Rozumienie przekazu telewizyjnego. Psychologiczne badania telewizyjnych programów informacyjnych, Lublin 2002.
 3. W. Godzic, Telewizja. Ziemia jałowa czy pieszczota dla oczu?, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2000.
 4. K. Guzik, Rewolucja „Faktów” i niusyzacja telewizji, w: 30 najważniejszych programów TV w Polsce, red. W. Godzic, Warszawa 2007.
 5. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2004.
 6. W. Godzic, Telewizja i jej gatunki: po „Wielkim Bracie”, Kraków 2004.
 7. Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 1, Warszawa 2000.
 8. W. Jabłoński, Kreowanie informacji. Media relations, Warszawa 2006.
 9. J. Janusiak, Janusowe oblicze mediów, w: Media studies. Refleksja nad stanem obecnym, red. K. Stępniak, M. Rajewski, Lublin 2008.
 10. Karta etyki mediów, Warszawa, 29.03.1995.
 11. D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007.
 12. J. Pleszyński, Etyka dziennikarska, Warszawa 2007.
 13. Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.
 14. M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004.
 15. M. Wojtak, Wyznaczniki gatunkowe komentarza prasowego, w: Tekst w mediach, red. K. Michalewski, Łódź 2002.
 16. A. Zwoliński, Obraz w relacjach społecznych, Kraków 2004.
 17. K. Żórawski, Długi stół: skrypt dla dziennikarzy programów informacyjnych, Warszawa 2004.