Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, Frazeologizmy jako tworzywo stylu współczesnej powieści polskiej, Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia, t. DCCLXX (696), Szczecin 2008, ss. 390

Main Article Content

Stanisław Bąba

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bąba, S. (2010). Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, Frazeologizmy jako tworzywo stylu współczesnej powieści polskiej, Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia, t. DCCLXX (696), Szczecin 2008, ss. 390. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 17, 263-265. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.17
Dział
Recenzje i artykuły recenzyjne