Zabawa we wczesnej terapii logopedycznej u dzieci z zespołem Downa

Main Article Content

Ewa Kaptur

Abstrakt

The concept of early speech therapy by a team of therapists of different specializations, including a speech and language pathologist, assumes a holistic approach to an infant’s development. Children with Down syndrome require the help of a speech and language pathologist since the first day of their lives. The article describes activating the child’s speech by incorporating games into the therapy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaptur, E. (2019). Zabawa we wczesnej terapii logopedycznej u dzieci z zespołem Downa. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(2), 87-101. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.2.6
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Ewa Kaptur, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Ewa Kaptur, prof. UAM – Zakład Leksykologii i Logopedii, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; zainteresowania badawcze: w obszarze logopedii – wczesna interwencja logopedyczna dzieci przedwcześnie urodzonych, z zespołami genetycznymi, z niefizjologicznych porodów, uwzględniająca zarówno funkcje prymarne (m.in. naukę karmienia i jedzenia na każdym etapie rozwoju), jak i sekundarne (komunikację, obejmującą także AAC).

Bibliografia

 1. Błeszyński Jacek Jarosław (2015), Wczesna interwencja – różne podejścia, ujęcia, definicje. Różne nie znaczy sprzeczne, w: Wczesna interwencja w logopedii, red. Jacek Jarosław Błeszyński, Ditta Baczała, Harmonia, Gdańsk, s. 31–56.
 2. Brzezińska Anna Izabela i in. (2011), O roli zabawy w przygotowaniu dziecka do dorosłego życia, „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 10, s. 5–13.
 3. Chojak Małgorzata i in. (2017), Zabawa jako warunek prawidłowego rozwoju dzieci i przygotowania studentów do zawodu nauczyciela – przykład dobrej praktyki, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, t. 36, z. 1, s. 235–252.
 4. Cieszyńska Jadwiga (2000), Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 5. Cieszyńska Jagoda, Korendo Marta (2007), Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6. roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
 6. Cieszyńska-Rożek Jagoda (2013), Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, Centrum Metody Krakowskiej, Kraków.
 7. Cieszyńska-Rożek Jagoda, Korendo Marta (2016), Wczesna interwencja terapeutyczna w ujęciu metody krakowskiej, w: Wczesna interwencja logopedyczna, red. Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Harmonia, Gdańsk, s. 380–412.
 8. Cytowska Beata (2008), Idea wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, w: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, red. Beata Cytowska, Barbara Winczura, Impuls, Kraków, s. 15–26.
 9. Gacka Ewa (2012), Wczesna interwencja logopedyczna, w: W świecie logopedii, t. 1: Materiały dydaktyczne, red. Alicja Podstolec, Katarzyna Węsierska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 31–49.
 10. Gacka Ewa (2016), Diagnoza logopedyczna noworodka i niemowlęcia, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, t. 14, s. 13–28.
 11. Jędrzejowska Agnieszka (2014), Wczesne zabawy interakcyjne jako płaszczyzna rozwijania umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zespołem Downa, w: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych. Diagnoza – edukacja – terapia, red. Barbara Winczura, Impuls, Kraków, s. 147–158.
 12. Kaczan Teresa (2008), Wczesna rehabilitacja mowy i jej znaczenie u dzieci z zespołem Downa, w: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, red. Beata Cytowska, Barbara Winczura, Impuls, Kraków, s. 349–362.
 13. Kaczan Teresa (2006), Rola neurorozwojowej metody Castillo Moralesa w procesie wczesnej stymulacji rozwoju oraz postępowaniu terapeutycznym wobec dzieci z grupy wysokiego ryzyka zaburzeń komunikacji, w: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, red. Jacek Jarosław Błeszyński, Impuls, Kraków, s. 129–135.
 14. Kaczan Teresa, Śmigiel Robert (2012), Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa, w: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi, red. Teresa Kaczan, Robert Śmigiel, wyd. 2, Impuls, Kraków, s. 35–62.
 15. Kaczmarek Bogusława Beata (2014), Mowa i język dzieci z zespołem Downa – czynniki zakłócające, w: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych. Diagnoza – edukacja – terapia, red. Barbara Winczura, Impuls, Kraków, s. 65–91.
 16. Kaczorowska-Bray Katarzyna (2012), Diagnoza we wczesnej interwencji logopedycznej, w: Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, red. Ewa Czaplewska, Stanisław Milewski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 223–261.
 17. Kaptur Ewa (2017), Wczesna interwencja logopedyczna u dzieci z zespołem Downa, w: Wokół rozwoju dziecka, red. Joanna Buława-Halasz, volumina.pl, Szczecin, s. 95–109.
 18. Kielar-Turska Maria (2003), Analiza pola semantycznego terminów związanych ze wspomaganiem rozwoju, w: Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja, psychokorekcja,red. Barbara Kaja, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 11–24.
 19. Kowalczyk Grażyna (2009), Kompetencje osób prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w: Wczesne wspomaganie dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny, red. Ewa Kraszewska, Wydawnictwo Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, Gorzów Wielkopolski, s. 29–34.
 20. Machoś Marzena (2012), Od zabawy do mówienia. Poradnik dla rodziców i logopedów, Medycyna Praktyczna, Kraków.
 21. Minczakiewicz Elżbieta Maria (2001), Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa. Poradnik dla rodziców i wychowawców, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 22. Okoń Wincenty (1987), Zabawa a rzeczywistość, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 23. Piotrowicz Radosław (2013), Małe dziecko, dużo pomysłów. Wczesna interwencja, w: Zespół Downa w XXI wieku, red. Jolanta Koral, Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, Warszawa, s. 23–55.
 24. Regner Anna (2008), Wczesna interwencja logopedyczna wobec dziecka zagrożonego niepełnosprawnością, w: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, red. Beata Cytowska, Barbara Winczura, Impuls, Kraków, s. 239–251.
 25. Sadowska Ludwika, Mysłek-Prucnal Monika, Gruna-Ożarowska Agata (2014),
 26. Medyczne podstawy zaburzeń struktury i funkcji u dzieci z zespołem Downa, w: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka, red. Bogusława Beata Kaczmarek, Impuls, Kraków, s. 37–62.
 27. Sadowska Ludwika (2014), Wrocławski Model Usprawniania (WMU) we wczesnej diagnostyce i terapii dzieci z zespołem Downa, w: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka, red. Bogusława Beata Kaczmarek, Impuls, Kraków, s. 195–223.
 28. Sąsiadek Krzysztof (2005), Zabawy paluszkowe, Media Rodzina, Poznań.
 29. Sąsiadek Krzysztof (2014), Moje rączki i nóżki chcą się bawić – wykorzystanie zabaw paluszkowych w pracy z małym dzieckiem, w: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka, red. Bogusława Beata Kaczmarek, Impuls, Kraków, s. 307–320.
 30. Szuman Wanda (1951), Zabawy z najmłodszymi dziećmi, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 31. Wierzba Jolanta (2014), Zaburzenia mowy u dzieci z wadami genetycznymi, w: Biomedyczne podstawy logopedii, red. Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Harmonia, Kraków, s. 83–103.
 32. Winczewska Aneta, Winczewski Piotr (2018), Całkiem nowe zabawy paluszkowe. Usprawnianie dłoni dzieci, Harmonia, Gdańsk.
 33. Wiśniewska Barbara (2012), Wczesna interwencja logopedyczna u noworodków i niemowląt. Wybrane zagadnienia, w: Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka, red. Józef Porayski-Pomsta, Maria Przybysz-Piwko, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 161–169.