Neologizmy artystyczne jako przedmiot badań nad poprawnością językową (na materiale wybranych utworów Jacka Dukaja)

Main Article Content

Ilona Mikołajczak

Abstrakt

The purpose of this study was to present the conclusions about checking artistic neologisms for lingustic corectness. The article begins the review of contemporary source literature that gradually eliminate fiction from resarch on linguistic corectness, in spite of long-standing tradition of using literary works. Then the author passes on a detailed analysis of criteria of linguistic corectness developed by Warsaw School of Lingustics, chosing Jacek Dukaj’s prose as subject of resarch and defending this choice. Futhermore, excerpts the fulfiling the criteria examples or not, also raises the questions of usefulness of all the criteria and the reference to category of literary genre, and what can be the mistake in fiction. The effect of this investigation is new hierarchical compilation of linguistic corectness criteria, created for the purposes of the codification.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mikołajczak, I. (2019). Neologizmy artystyczne jako przedmiot badań nad poprawnością językową (na materiale wybranych utworów Jacka Dukaja). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(2), 127-138. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.2.9
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Ilona Mikołajczak, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Ilona Mikołajczak – doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania badawcze: tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, zagadnienia normatywistyki językowej.

Bibliografia

 1. Bajerowa Irena (2003), Zarys historii języka polskiego 1939–2000, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Bio, w: Jacek Dukaj, http://www.dukaj.pl/bio [dostęp: 22 października 2017].
 3. Budzyńska Natalia (2009), Jacek Dukaj – Fantastyczne światy, „Przewodnik Katolicki”, nr 1, s. 42–45.
 4. Burkot Stanisław (2010), Literatura polska 1939–2009, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Czapliński Przemysław (2011), Przyszła teraźniejszość, w: tegoż, Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 231–242.
 6. Dukaj Jacek (2010), Linia oporu, w: tegoż, Król bólu, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 5–227.
 7. Dukaj Jacek (2014), Perfekcyjna niedoskonałość. Pierwsza Tercja Progresu, wyd. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 8. Handke Ryszard (1989), Językowe spory kreowania składników fantastycznych, w: Spór o SF. Antologia szkiców i esejów o science fiction, red. Ryszard Handke, Lech Jęczmyk, Barbara Okólska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 225–239.
 9. Jadacka Hanna (2005), Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Kobielska Maria (2010), Neoludzkim głosem (Extensa), w: Splot, http://www.esplot.pl/?pid=articles&id=542 [dostęp: 15 maja 2017].
 11. Kurkowska Halina, Skorupka Stanisław (2001), Stylistyka polska. Zarys, wyd. 5 uzup., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Markowski Andrzej (2005), Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Markowski Andrzej, red. (2004), Wielki słownik poprawnej polszczyzny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (2018), https://www.gov.pl/web/edukacja/nowapodstawa-programowa-dla-liceum-technikum-i-branzowej-szkoly-ii-stopniapodpisana [dostęp: 31 grudnia 2018].
 15. Postludzki, w: Narodowy Fotokorpus Języka Polskiego, http://nfjp.pl/lemma/postludzki [dostęp: 22 października 2017].
 16. Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl/ [dostęp: 22 października 2017].
 17. Tako rzekłu phoebe (2010), w: Język mnie zachwyca, http://jezykmniezachwyca.blogspot.com/2010/11/tako-rzeku-phoebe.html [dostęp: 30 października 2017].