Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® na wczesnym etapie edukacyjnym w kontekście roli umiejętności czytania w rozwoju człowieka

Main Article Content

Zdzisława Orłowska-Popek
Ewa Bielenda-Mazur

Abstrakt

In this article, the authors present a reading technique addressed to pre-school and earlyschool children in the context of the role of reading skills in human development. The authors of the paper describe the technique of teaching reading and the neurobiological basis of this technique, dedicated to children with and without developmental disorders.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Orłowska-Popek, Z., & Bielenda-Mazur, E. (2019). Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® na wczesnym etapie edukacyjnym w kontekście roli umiejętności czytania w rozwoju człowieka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(2), 163-173. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.2.12
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogramy autorów

Zdzisława Orłowska-Popek, Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek, prof. UP – Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; zainteresowania badawcze: budowanie systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, norma rozwojowa a zaburzenia rozwoju, stymulacja rozwojudziecka, nauczanie języka polskiego jako drugiego (obcego).

Ewa Bielenda-Mazur, Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr Ewa Bielenda-Mazur – Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; zainteresowania badawcze: alalia (SLI, DLD), wczesna interwencja terapeutyczna, wczesna diagnoza zaburzeń rozwoju, stymulacja rozwoju dziecka, budowanie systemu językowego w umysłachdzieci z deficytami rozwoju.

Bibliografia

 1. Blakemore Sarah Jayne, Frith Uta (2008), Jak uczy się mózg, przeł. Robert Andruszko, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 2. Cieszyńska Jagoda (2000), Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.
 3. Cieszyńska Jagoda (2006), Kocham uczyć czytać. Poradnik dla rodziców i nauczycieli, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
 4. Cieszyńska-Rożek Jagoda (2010), Zaburzenia linearnego porządkowania, czyli dysleksja, w: Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej – metoda krakowska, red. Jagoda Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo, Zdzisława Orłowska-Popek, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, s. 37–51.
 5. Cieszyńska-Rożek Jagoda (2013), Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, Wydawnictwo Omega Stage Systems, Kraków.
 6. Cieszyńska-Rożek Jagoda, Korendo Marta (2017), Jak neurobiologia wyjaśnia trudności w nauce czytania i pisania, w: Zaburzenia komunikacji pisemnej. Logopedia XXI wieku, red. Aneta Domagała, Urszula Mirecka, Harmonia Universalis, Gdańsk, s. 166–211.
 7. Fiedorowicz Agnieszka (2015), Czytam, więc myślę inaczej, http://www.Focus.pl/człowiek/czytam-wiec-mysle-inaczej-inaczej-12241?strona=1 [dostep: 15 listopada 2015].
 8. Jurek Anna (2012), Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania, Harmonia Universalis, Gdańsk.
 9. Lipowska Małgorzata (2001), Profil rozwoju kompetencji fonologicznej dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Kraków.
 10. Łobacz Piotra (1996), Polska fonologia dziecięca – studia fonetyczno-akustyczne, Wydawnictwo Energeia, Warszawa.
 11. Massaro Dominic W. (1994), Psychological aspects of speech perception, w: Handbook of Psycholinguistics, red. Morton Ann Gernsbacher, Academic Press, San Diego, s. 219–263.
 12. Nauka czytania pozwala „przeprogramować” komórki ludzkiego mózgu, PAP – Nauka w Polsce 2013, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,394011,naukaczytania-moze-przeprogramowac-komorki-ludzkiego-mozgu.html [dostęp: 12 września 2017].
 13. Orłowska-Popek Zdzisława (2015), Praca nad rozumieniem tekstu (od sylaby do powieści), w: Rozumienie – diagnoza i terapia, red. Marzena Błasiak-Tytuła,
 14. Marta Korendo, Anna Siudak, Wydawnictwo Collegium Columbinum, Kraków (Nowa Logopedia, t. 6), s. 115–134.
 15. Orłowska-Popek Zdzisława (2017), Nauka czytania jako stymulacja rozwoju dziecka, w: Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej, t. 12: Wokół bajki i dzieciństwa, red. Magdalena Zaorska, Andrzej Grabowski, ElSet, Olsztyn, s. 79–92.
 16. Orłowska-Popek Zdzisława, Trudności z rozumieniem tekstu pisanego (w druku).
 17. Platon (2002), Fajdros, przeł. Władysław Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty.
 18. Ricoeur Paul (1989), Język, tekst, interpretacja, przeł. Piotr Graff, Katarzyna Rosner, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 19. Roch Maja, Florit Elena, Levorato Chiara M. (2012), The advantage of reading over listening text comprehension in Down syndrome: What is the role of verbal memory?, „Developmental Disabilities”, t. 33, s. 890–899.
 20. Skrzypiec Łucja (2014), Wpływ Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® na stopień gotowości szkolnej, praca doktorska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, Kraków.
 21. Skudrzyk Aldona (2004), „Analfabetyzmy” współczesne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 22. Small Gary, Vorgan Gigi (2011), iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości, przeł. Sy Borg, Vesper, Poznań.
 23. Spitzer Manfred (2013), Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk
 24. Szeląg Elżbieta (2012), Mózgowe mechanizmy mowy, w: Mózg a zachowanie, red. Teresa Górska, Anna Grabowska, Jolanta Zagrodzka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 489–524.
 25. Szeląg Elżbieta (2016), Wspomaganie mocy umysłu – fakty, mity, perspektywy, „Wszechświat”, t. 117, nr 1–3, s. 12–19.
 26. Tomasello Michael (2002), Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, przeł. Joanna Rączaszek, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 27. Vetulani Jerzy (2011), Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice, Wydawnictwo Homini SC Kraków.
 28. Wolf Maryanne, Vellutino Frank, Gleason Jean Berko (2005), Psycholingwistyczna analiza czynności czytania, w: Psycholingwistyka, red. Jean Berko Gleason, Nan Bernstein Ratner, przeł. Jerzy Bobryk, GWP, Gdańsk, s. 443–451.