O dyskursie epistolarnym w świetle korespondencji Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza

Main Article Content

Anna Wojciechowska

Abstrakt

The notion of epistolary discourse is understood in this paper as a communicative event reflected in the letter or other varieties of this genre in a specific sender and receiver model. The article presents some features of epistolary discourse with reference to the correspondence between Wisława Szymborska and Kornel Filipowicz. In the first part of the study, the author situates private letters in the discursive reality and introduces the participants of such kind of correspondence. Then, the interactive aspect of epistolary discourse is examined, specifically inner and outer dialogue. After that, the elements of direct dialogue are discussed, e.g. forms of address, forms of metatext and linguistic equivalents of gestures. From the data, it can be assumed that the letters in question contain the typical features of epistolary discourse. However, original and unconventional elements seem to be part of the letters as well (e.g. employing fictitious characters in the correspondence, creating collages, linguistic stylizations, etc.).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wojciechowska, A. (2019). O dyskursie epistolarnym w świetle korespondencji Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(2), 281-292. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.2.19
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Anna Wojciechowska, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ – Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogórski; zainteresowania badawcze: stylistyka, lingwistyka kulturowa, pragmatyka, genologia lingwistyczna.

Bibliografia

 1. Bikont Anna, Szczęsna Joanna (2012), Pamiątkowe rupiecie. Biografia Wisławy Szymborskiej, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 2. Jastrun Tomasz (2014), Czarne skarpetki w czerwone kraby, w: Zachwyt i rozpacz. Wspomnienia o Wisławie Szymborskiej, wybór, red. i oprac. Agnieszka Papieska, Dom Wydawniczy PWN, Warszawa, s. 141–145.
 3. Kałkowska Anna (1993), Językowe wykładniki pragmatycznej funkcji listów, „Stylistyka”, t. 2, s. 187–204.
 4. Kita Małgorzata (2013), Polski dyskurs prywatności, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1 (11), s. 93–103.
 5. Książek Elżbieta (2008), Tekst epistolarny w świetle etykiety językowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 6. Lalewicz Janusz (1975), Retoryka kategorii osobowych, w: Tekst i zdanie. Zbiór studiów, red. Teresa Dobrzyńska, Elżbieta Janus, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 267–280.
 7. Olma Marceli (2009), Językowe ekwiwalenty gestów w korespondencji małżeńskiej Heleny Pawlikowskiej, „LingVaria”, nr 1 (7), s. 193–204.
 8. Popiel Magdalena (2004), List artysty jako gatunek narracji epistolograficznej. O listach Stanisława Wyspiańskiego, „Teksty Drugie”, nr 4, s. 115–124.
 9. Rodak Paweł (2006), Dziennik pisarza: między codzienną praktyką piśmienniczą a literaturą, „Pamiętnik Literacki”, t. 97, z. 4, s. 29–49.
 10. Rybicka Elżbieta (2004), Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego, „Teksty Drugie”, nr 4, s. 40–55.
 11. Skwarczyńska Stefania (1975), Wokół teorii listu (Paradoksy), w: tejże, Pomiędzy historią a teorią literatury, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa, s. 178–186.
 12. Skwarczyńska Stefania (2006), Teoria listu, na podst. lwowskiego pierwodruku oprac. Elżbieta Feliksiak, Mariusz Leś, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 13. Szymborska Wisława, Filipowicz Kornel (2016), Najlepiej w życiu ma twój kot. Listy, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 14. Tomiczek Eugeniusz (1983), System adresatywny współczesnego języka polskiego i niemieckiego. Socjolingwistyczne studium konfrontatywne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 15. Wielki słownik języka polskiego PAN, https://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=51979 [dostęp: 30 maja 2019].
 16. Wojciechowska Anna (w druku), List w służbie pamięci. Dokumentalny wymiar korespondencji Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza, „Stylistyka”.
 17. Zaśko-Zielińska Monika (2013), Listy pożegnalne. W poszukiwaniu lingwistycznych wyznaczników autentyczności tekstu, Wydawnictwo Quaestio, Wrocław.
 18. Zaśko-Zielińska Monika (2016), Zastosowanie językoznawstwa korpusowego do badań nad dyskursem epistolarnym, w: Dyskurs i jego odmiany, red. Bożena Witosz, Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Ewa Ficek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 358–367.