Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Studia nad polskimi nazwami ryb (na podstawie danych słownikowych), Wydawnictwo Rys, Poznań 2018, ss. 346

Main Article Content

Anetta Bogusława Strawińska

Abstrakt

Recenzja. Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Studia nad polskimi nazwami ryb (na podstawie danych słownikowych), Wydawnictwo Rys, Poznań 2018, ss. 346

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Strawińska, A. B. (2019). Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Studia nad polskimi nazwami ryb (na podstawie danych słownikowych), Wydawnictwo Rys, Poznań 2018, ss. 346. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(2), 295-300. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.2.20
Dział
Recenzje i artykuły recenzyjne

Bibliografia

  1. Cygal-Krupa Zofia (1986), Słownictwo tematyczne języka polskiego. Zbiór wyrazów w układzie rangowym, alfabetycznym i tematycznym, nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  2. Maciołek Marcin (2013), Kształtowanie się nazw owadów w języku polskim. Procesy nominacyjne a językowy obraz świata, WW Oficyna Wydawnicza, Katowice.
  3. Markowski Andrzej (1987), Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, t. 1–2, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Warszawa.
  4. Strutyński Janusz (1972), Polskie nazwy ptaków krajowych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
  5. Waśkowski Krzysztof (2017), Polskie nazwy zwierząt. Studium historycznojęzykowe, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Targ.