Mowa niezależna w przekazie medialnym a podstawowe funkcje informacji dziennikarskiej (część 3)

Main Article Content

Monika Grzelka
Agnieszka Kula

Abstrakt

This article is a part of research project that focuses on citations in media coverage in Poland after 1989; two earlier installments of the article have been included in earlier publications of “Poznańskie Studia Polonistyczne”. Part Three provides a discussion on and characteristics of the category of the average man in the street, ordinary people whose utterances are increasingly included in the journalistic narration. Taking the notion of everyday life, with which the demand for an ordinary man in the media is closely linked, as a starting point in the discussion, the authors proceed to characterize citations, along with their explanatory attributions, indicate their textual functions and analyse the categories that are revealed within the process: anonymity, transparency and singularity.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Studia nad językiem współczesnym
Biogramy autorów

Monika Grzelka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Monika Grzelka, Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania badawcze: współczesne językoznawstwo, zwłaszcza w wymiarze pragmatycznym, współczesny dyskurs intelektualny oraz językowy wymiar przekazu medialnego.

Agnieszka Kula, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Agnieszka Kula, Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania badawcze: stylistyka i pragmatyka współczesnego przekazu medialnego, pogranicza językoznawstwa i medioznawstwa.

Bibliografia

 1. S. Allan, Kultura newsów, przeł. A. Sokołowska, Kraków 2006, s. 62; R. Gluza, Pisz, nie nudź. Konstrukcja tekstu, w: Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Kraków 2010.
 2. J. Anusiewicz, Potoczność jako sposób doświadczania świata i jako postawa wobec świata, w: Potoczność w języku i kulturze, red. J. Anusiewicz, F. Nieckula, Wrocław 1992, Język a Kultura, t. 5.
 3. Z. Bauer, „Twój głos w Twoim domu”: cztery typy tabloidyzacji, „Oblicza Komunikacji. Tabloidyzacja języka i kultury” 2010, nr 3.
 4. Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia, teoria, praktyka, Kraków 2009.
 5. Z. Bauman, Socjologiczna teoria postmoderny, w: Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej, red. A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1991.
 6. M. Chyliński, S. Russ-Mohl, Dziennikarstwo, Warszawa 2007.
 7. M. Grzelka, A. Kula, Mowa niezależna w przekazie medialnym a podstawowe funkcje informacji dziennikarskiej (część 1), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2011, t. 18 (38), z. 1.
 8. M. Grzelka, A. Kula, Mowa niezależna w przekazie medialnym a podstawowe funkcje informacji dziennikarskiej (część 2), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2011, t. 18 (38), z. 2.
 9. M. Grzelka, A. Kula, Przytoczenie w przekazie medialnym, Poznań 2012.
 10. M. Grzelka, A. Kula, Status przytoczenia w przekazie medialnym (casus wypowiedzi zwykłego człowieka); tekst oddany do druku w tomie Język a Kultura: Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej; wygłoszony podczas XLII konwersatorium „Język a kultura” (11–13 czerwca 2010, Karpacz).
 11. M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Warszawa 2000.
 12. D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007.
 13. M. Lisowska-Magdziarz, Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Kraków 2008.
 14. M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka, biznes, Warszawa 2001.
 15. Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000.
 16. E. Noelle-Neumann, Spirala milczenia: opinia publiczna – nasza skóra społeczna, Poznań 2004.
 17. Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Kraków 2006.
 18. J. Pleszczyński, Przestrzeń aksjologiczna mediów popularnych i jakościowych, „Oblicza Komunikacji. Tabloidyzacja języka i kultury” 2010, nr 3.
 19. Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Kraków 2008.