Pressto.

Nagłowek strony

Vol 19, Nr 1 (2012)

pod red. Ireny Sarnowskiej-Giefing

Spis treści

Studia nad językiem współczesnym

Mowa niezależna w przekazie medialnym a podstawowe funkcje informacji dziennikarskiej (część 3) PDF
Monika Grzelka, Agnieszka Kula 9-21
Kompetencja komunikacyjna Romów. Strategie grzecznościowe w polsko-romskich relacjach interkulturowych PDF
Eliza Grzelak, Joanna Grzelak 23-36
Konteksty występowania leksemów Polak, Polska i polski w zbiorze modlitw powszechnych Módlmy się wspólnie o. Ireneusza Żołnierczyka PDF
Iwona Pałucka-Czerniak 37-49
Trigramy, czyli powtarzalne trzywyrazowe struktury w dialogach zadaniowych PDF
Michał Szczyszek 51-64

Studia nad historią języka

Analiza kwantytatywno-porównawcza słownictwa Ksiąg o gospodarstwie Piotra Krescentyna (1549) PDF
Marek Osiewicz 67-92
Żydło ich: mało warzonego albo pieczonego używają, czyli nazwy kulinariów i naczyń stołowych na dworze Dymitra Samozwańca I PDF
Alicja Pihan-Kijasowa 93-102

Studia onomastyczne

Investigation of nicknames in a bilingual environment PDF
Ján Bauko 105-118
Konotacyjne i asocjacyjne właściwości określeń identyfikujących barwy (na przykładzie nazw farb ściennych) PDF
Magdalena Graf 119-130
Funkcjonowanie nazwisk pochodzenia niemieckiego w siedemnasto- i osiemnastowiecznych rejestrach poznańskich podatników czopowego. Świadectwa polonizacji PDF
Ewa Nowak 131-139
Koncepcja opisu konotacji nazw własnych w Słowniku metafor i konotacji nazw własnych PDF
Mariusz Rutkowski 141-148
Польские фамилии в прозе Антона Чехова PDF
Roman Szubin 149-158
Jak powstały nowe nazwy ulic w powojennej Zielonej Górze? PDF
Iwona Żuraszek-Ryś 159-171

Język polski jako obcy

Kognitywne aspekty glottodydaktyki. Czeski student wobec pułapek komunikatywności PDF
Wojciech Hofmański 175-187
Teraz Poznań! O egzaminach państwowych z języka polskiego jako obcego PDF
Izabela Wieczorek, Ewa Węgrzak 189-196

Z historii nauki

Poznańskie lata Henryka Ułaszyna PDF
Mirosław Skarżyński 199-220

Recenzje i artykuły recenzyjne

Dorota Połowniak-Wawrzonek, Wpływ mediów na współczesną polską frazeologię, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2010, ss. 399 PDF
Stanisław Bąba 223-225
Eliza Grzelak, W poszukiwaniu Edenu. Językowo-kulturowy obraz współczesnego polskiego ogrodu ozdobnego. Kreacja czasu i przestrzeni, Wydawnictwo Officina TUM, Gniezno 2008, ss. 311 PDF
Irena Sarnowska-Giefing 226-229
Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, Polskie zaimki nieokreślone. Wybrane zagadnienia semantyczne, syntaktyczne i pragmatyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, ss. 267 PDF
Bogdan Walczak 230-233


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo