Trigramy, czyli powtarzalne trzywyrazowe struktury w dialogach zadaniowych

Main Article Content

Michał Szczyszek

Abstrakt

The present article analyses trigrams – words constructions that have properties of phrasemes. The studied trigrams have been excerpted from task-oriented dialogues (conducted between participants of a linguistic experiment). It turns out that phrasematic trigrams perform different communication and semantic functions: establishing and enhancing contact, feedback positive, “simple adverbiality” and “complex adverbiality”. The article is a follow-up to the author’s previous article on bi-grams: Bi-grams – Repetitive Two-word-structures in Task-oriented Dialogues.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Studia nad językiem współczesnym
Biogram autora

Michał Szczyszek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Michał Szczyszek, Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania badawcze: polszczyzna współczesna, jej słowotwórstwo oraz problematyka związana z normą językową (m.in. kształtowanie się normy i jej poczucia u młodych użytkowników polszczyzny), interpersonalna komunikacja językowa, wariant mówiony języka polskiego (analizowany głównie na podstawie dialogów zadaniowych) oraz werbalne (językowe) i niewerbalne (pozajęzykowe) aspekty komunikacji.

Bibliografia

  1. M. Karpiński, E. Jarmołowicz-Nowikow, Z. Malisz, M. Szczyszek, K. Juszczyk, Rejestracja, transkrypcja i tagowanie mowy oraz gestów w narracji dzieci i dorosłych, „Investigationes Linguisticae” 2008, vol. XVI.
  2. E. Jarmołowicz, Z. Malisz, M. Karpiński, M. Szczyszek, Gesture, Prosody and Lexicon in Task-oriented Dialogues: Multimedia Corpus Recording and Labelling, w: Verbal and Nonverbal Communication Behaviours, red. A. Esposito, M. Faundez-Zanuy, E. Keller, M. Marinaro, Springer LNAI Series 4775, Heidelberg 2007.
  3. Boersma, D. Wenink, Praat 3.9: Doing Phonetics by Computer. A Computer Software. Wersja z roku 2010 dostępna w internecie: http://www.praat.org.
  4. M. Szczyszek, M. Karpiński, Jakościowa i ilościowa analiza słownictwa oraz jednostek quasi- i nieleksykalnych wypowiedzi w dialogach zadaniowych „orgiami”, „Investigationes Linguisticae” 2010, vol. XXII.
  5. W. Chlebda, Frazematyka, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.
  6. Z. Klemensiewicz, Zarys składni polskiej, Warszawa 1961.
  7. R. Grzegorczykowa, Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1996.
  8. R. Grzegorczykowa, Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Warszawa 1984.