Kompetencja komunikacyjna Romów. Strategie grzecznościowe w polsko-romskich relacjach interkulturowych

Main Article Content

Eliza Grzelak
Joanna Grzelak

Abstrakt

The authors of the article evaluate social-communicative problems of the minority group of Roma Gypsies in Poland. The existing low linguistic competence is additionally constrained by the accompanying insufficient communicative competence. The authors emphasize that teaching of a foreign language, in this particular case of the dominant language in the country, is effective only when it is simultaneously enhanced by a corresponding interaction between the two cultures in question. The authors indicate the barriers to cultural integration that hamper the community’s capacity and capability of establishing the relationships between these communities that would be based on partnership and mutual respect: these barriers include the orality and the tabooisation of Romany culture as well as its unfamiliarity to the Poles. This, in turn, generates patterns for statements and utterances in which ceremonial patterns are of secondary importance. It is rather the pragmatic factor that governs a particular linguistic behaviour: the Romany people simply want to understand the message and want to be understood. The article stresses that the present unfortunate social communication can be changed in the future by the implementation of appropriate activities within educational strategies directed towards the target group.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Studia nad językiem współczesnym
Biogramy autorów

Eliza Grzelak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Eliza Grzelak, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Kultury Zachodnioeuropejskiej, Instytut Kultury Europejskiej; zainteresowania badawcze: komunikacja międzyludzka, determinizm technologiczny komunikacji werbalnej, antropologia komunikacji, w szczególności antropologia języka, kody wspólnotowe z perspektywy etnolingwisty.

Joanna Grzelak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Joanna Grzelak, Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania badawcze: glottodydaktyka, edukacja wielokulturowa, język prawa, komunikacja w internecie, marketing internetowy.

Bibliografia

 1. N.G. Demeter, N. Bessonov, V. Kutenkov, Istorija Cygan, red. G.S. Demeter, Voroneż 2000.
 2. J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach, Kraków 1965.
 3. M. Fraser, Dzieje Cyganów, Warszawa 2001.
 4. Vania de Gila – J. Kochanowski, Mówimy po romsku. Historia, kultura i język narodu romskiego, Szczecinek 2005.
 5. I. Hancock, Ame sam e rromane džene / We are the Romani People, New York 2001.
 6. S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2003.
 7. Ł. Kwadrans, Edukacja Romów. Studium porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Słowacji, Wrocław–Wałbrzych 2008.
 8. M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007.
 9. E. Masłowska, Proszę, dziękuję, przepraszam, w: Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław 1991, Język a Kultura, t. 6.
 10. Y. Matras, The role of language in mystifying and de-mystifying Gypsy identity, Liverpool 2004.
 11. J. Mirga, Słownik romsko-polski, Tarnów 2009.
 12. M. Olszewska, Romowie – dyskryminowana mniejszość. Obrzędowość Romów, dostępny w internecie: http://www.etnologia.pl/wspolny-worek/teksty/romowie-dyskryminowana-mniejszosc-I.php [dostęp: 12.02.2012].
 13. T. Pobożniak, Grammar of the Lovari dialekt, Kraków 1964.
 14. M. Trusz, Kompetencja językowa a kompetencja komunikacyjna, dostępny w internecie: http://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU7110 [dostęp: 25.01.2012].
 15. http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/kultura/mniejszosci/etniczne/romowie [dostęp: 25.01.2012].