Poznańskie lata Henryka Ułaszyna

Main Article Content

Mirosław Skarżyński

Abstrakt

Henryk Ułaszyn (1874–1956), linguist, specialist in Slavic and Polish languages and literatures, disciple of Baudouin de Courtenay and a professor of Poznań University, was not only a scholar but also a prominent social activist and freethinker of the interwar period. His liberal and anticlerical views, overtly expressed in public talks and lectures, the articles published in the press and in pamphlets, as well as his uncompromising and hard hitting polemics in his public addresses in defence of science and reason, led ultimately to a number of conflicts with the local academic community. Ułaszyn was attacked by Catholic and right-wing press, he was even physically assaulted. The article, researched and based on archival material, focuses on this particular aspect in his biography.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Z historii nauki
Biogram autora

Mirosław Skarżyński, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Mirosław Skarżyński, Katedra Współczesnego Języka Polskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; zainteresowania badawcze: historia polskiego językoznawstwa, słowotwórstwo polszczyzny współczesnej, kultura języka polskiego.

Bibliografia

  1. K. Adamów, Kościół katolicki w walce z wolnomyślicielstwem, w internecie: http://www.racjonalista.pl/kk.php/t,5443 [dostęp: 30 VII 2011].
  2. Bibliografia prac, artykułów i notatek Henryka Ułaszyna opublikowanych w latach 1898–1954 (zestawił autor), „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 1955, t. II.
  3. H. Evert-Kappesowa, Evert Ludwik Józef, w: Polski słownik biograficzny, t. VI, Kraków 1948.
  4. J. Floryszczak, W kręgu ateistów, w: Poznańskie wspominki z lat 1918–1939, red. T. Kraszewski, T. Świtała, Poznań 1973.
  5. Korespondencja Nitscha z Ułaszynem, w: A. Czelakowska, M. Skarżyński, Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa. Listy Jana Baudouina de Courtenay, Jana Łosia, Kazimierza Nitscha, Jana Rozwadowskiego, Henryka Ułaszyna, Kraków 2011, „Biblioteka LingVariów” t. 8.
  6. J. Kostrzewski, Z mego życia. Pamiętnik, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.
  7. Listy Jana Budouina de Courtenay do Henryka Ułaszyna z lat 1898–1929, oprac. M. Skarżyński, M. Smoczyńska, Kraków 2007, „Biblioteka LingVariów” t. 1.
  8. Redakcja, Śp. pamięci Henryk Ułaszyn (31 I 1874–23 V 1956), „Język Polski” 1956.
  9. M. Skarżyński, B. Walczak, Wstęp, w: H. Ułaszyn, Studia onomastyczne i socjolingwistyczne, Poznań 2009, „Klasycy Nauki Poznańskiej” t. 41.
  10. H. Ułaszyn, Z Kopiowatej na katedry uniwersyteckie. Wspomnienia, z rękopisu opracował, przypisami opatrzył i wydał M. Skarżyński, Kraków 2010, „Biblioteka LingVariów” t. 7.