Jak powstały nowe nazwy ulic w powojennej Zielonej Górze?

Main Article Content

Iwona Żuraszek-Ryś

Abstrakt

This is a follow-up article to the earlier article Post-war street names in Zielona Góra that relates to the ways former German urbanonyms were incorporated into the Polish linguistic system. The present article focuses, however, only on those forms that do not refer to earlier names in any way, that is, on completely new names. The material presented in the article includes a hundred urban place names (excerpted from a document, or more precisely from a five-page typescript with no date and no signature in which German names of streets of the town are accommpanied with their Polish counterparts). The comprehensive survey of these forms provides a conclusion that the Polonization of urbanonyms was not by all means an easy task to perform, and that the people responsible for its implementation had to face and come to grips with different problems of linguistic and non-linguistic nature. Things as they were, however, make us realise today that some of the solutions can raise our objection and reservation on the matter.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Studia onomastyczne
Biogram autora

Iwona Żuraszek-Ryś, Uniwersytet Zielonogórski

dr Iwona Żuraszek-Ryś, Zakład Gramatyki Historycznej Języka Polskiego i Dialektologii, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, zainteresowania badawcze: onomastyka, szczególnie toponimia powiatu zielonogórskiego i Ziemi Lubuskiej.

Bibliografia

 1. J. Chodera, S. Kubica, Podręczny słownik niemiecko-polski, Warszawa 1990.
 2. W. Czapliński, A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990.
 3. Encyklopedia powszechna PWN, t. I–IV, Warszawa 1983.
 4. Gott – M. Gottschald, Deutsche Namenkunde. Unsere Familiennamen nach ihrer Entstehung und Bedeutung, 4. Auflage mit einem Nachwort und einem bibliographischen Nachtrag von R. Schützeichel, Berlin–New York 1971.
 5. K. Handke, Polskie nazewnictwo miejskie, Warszawa 1992.
 6. K. Handke, Słownik nazewnictwa Warszawy, Warszawa 1998.
 7. Ludzie Środkowego Nadodrza. Wybrane szkice biograficzne (XII–XX wieku), red. K. Bartkiewicz, Zielona Góra 1998.
 8. J. Muszyński, W poszukiwaniu tożsamości miasta, w: Zielona Góra i okolice. Wędrówka śladami przeszłości, Zielona Góra 1999.
 9. W. Myszkiewicz, Ulice Zielonej Góry, w: Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. Z. Mazur, Poznań 1997.
 10. J. Piprek, J. Ippoldt, Wielki słownik niemiecko-polski, Warszawa 1969.
 11. I. Żuraszek-Ryś, Nazwy miejscowe powiatu zielonogórskiego, Zielona Góra 2009.