Mowa niezależna w przekazie medialnym a podstawowe funkcje informacji dziennikarskiej (część 2)

Main Article Content

Monika Grzelka
Agnieszka Kula

Abstrakt

This article reports part of a research project currently carried out by the authors devoted to the analysis of quoted speech used by Polish journalists in their discourse after 1989. The first part of the article was published in the previous volume of Poznańskie Studia Polonistyczne. The present part focuses on the characteristics of the participants (parties) in journalistic information. Prevailing and determining factors related to the number and the type of participants in journalistic information are presented, and fundamental functions of speech verbs (verba dicenti) are indicated. Citation is the most explicit form of inclusion of other-discourse in one’s discourse. The second part of the study provides more detailed analysis that includes the following categories: the category of witnesses, experts (practitioners) and that of experts (theoreticians). The third part of the article is due to be published soon.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grzelka, M., & Kula, A. (2011). Mowa niezależna w przekazie medialnym a podstawowe funkcje informacji dziennikarskiej (część 2). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 18(2), 21-34. https://doi.org/10.14746/pspsj.2011.18.2.2
Dział
Studia nad językiem współczesnym
Biogramy autorów

Monika Grzelka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Monika Grzelka, Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; zainteresowania badawcze: współczesne językoznawstwo, zwłaszcza w wymiarze pragmatycznym, współczesny dyskurs intelektualny oraz przekaz medialny.

Agnieszka Kula, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Agnieszka Kula, Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; zajmuje się stylistyką i pragmatyką współczesnego przekazu medialnego, pograniczem językoznawstwa i medioznawstwa.

Bibliografia

  1. M. Bogunia-Borowska, Polskie strachy – przykłady absurdów polskiej rzeczywistości społecznej. Na przykładzie konstrukcji informacji Tomasza Sianeckiego w „Faktach” TVN, w: Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza i przeciwdziałanie, red. M. Libiszowska-Żółtkowska, Warszawa 2007.
  2. U. Glensk, Autorytet, ekspert, idol – kogo chcą słuchać współcześni, w: Nowe media – nowe w mediach. W kulturze pierwszych stron, Wrocław 2005.
  3. M. Grzelka, A. Kula, Mowa niezależna w przekazie medialnym a podstawowe funkcje informacji dziennikarskiej (część 1), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2011, t. 18 (38), z. 1.
  4. P.H. Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 1999.
  5. M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka, biznes, Warszawa 2000.
  6. A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy, Warszawa 2005.
  7. M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk 2006.