Pressto.

Nagłowek strony

Vol 18, Nr 2 (2011)

pod red. Tomasza Lisowskiego

Spis treści

Studia nad językiem współczesnym

Innowacje frazeologiczne w świetle danych korpusowych PDF
Piotr Fliciński 9-19
Mowa niezależna w przekazie medialnym a podstawowe funkcje informacji dziennikarskiej (część 2) PDF
Monika Grzelka, Agnieszka Kula 21-34
Medialne obrazy świata z perspektywy retorycznej (na przykładzie recepcji medialnej śmierci i pochówku Czesława Miłosza) PDF
Barbara Sobczak 35-45

Studia nad historią języka

Ideologia braci polskich a ich język. Zasada sola Scriptura w twórczości Marcina Czechowica PDF
Magdalena Hawrysz 49-75
Kwalifikatory w słowniku Jerzego Samuela Bandtkiego – rodzaje, funkcje, frekwencja PDF
Marek Kaszewski 77-90
Akomodacja składniowa w obrębie grup imiennych z liczebnikiem głównym w średniowiecznej polszczyźnie PDF
Agnieszka Słoboda 91-104

Źródła do historii języka polskiego

Defensio verae translationis corporis Catechismi in linguam Polonicam, adversus calumnias Joannis Secluciani Jana Maleckiego – przekład wraz z komentarzem PDF
Anna Lenartowicz-Zagrodna 107-144

Recenzje i artykuły recenzyjne

W świecie nazw. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Kosylowi, red. Halina Pelcowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, ss. 440 PDF
Kinga Banderowicz 147-157
Joanna Przyklenk, Staropolska kronika jako gatunek mowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, ss. 192 PDF
Mirosława Siuciak 158-161
Ewa Jakus-Borkowa, Krystyna Nowik, Nazwy miejscowości w Polsce. Układ a tergo, Wydawnictwo Nowik, Opole 2010, ss. 516 PDF
Karol Zierhoffer 162-164

Varia

Książki wydane przez pracowników i doktorantów zakładów językoznawczych Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu w roku 2010 PDF
Agnieszka Krygier-Łączkowska 167-174


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo