Medialne obrazy świata z perspektywy retorycznej (na przykładzie recepcji medialnej śmierci i pochówku Czesława Miłosza)

Main Article Content

Barbara Sobczak

Abstrakt

The article attempts to contribute to the discussion on the methods used in creating the world in the media, viewed from the rhetorical perspective. Implementations of the rhetorical principle of the adaptation of the utterance to the context and the situation of the audience to which exposition is directed (cf. K. Burke’s idea of identification and the so-called “identification” principle) are followed by both linguistic structuring of the utterance and the following argumentation may effect in the media content messages that are not only different but, frequently, create opposing images of the world. How far they may differ in their message is then shown with the example of the media reception of the death and the burial of Czesław Miłosz manifested in the presentations offered by two daily newspapers: Gazeta Wyborcza and Nasz Dziennik. The excerpted source material shows how the multitude of receivers designed to be reached by different mass media communication channels and diversity in taste and expectations of audiences makes it possible for journalists to create subjective interpretations of the world. Once created and tailored to the context of the audience, they function in parallel pathways and, should a clash between them ensue, the only outcome is that their rhetorical nature gets even more accentuated. With these circumstances given, what we experience then is a situation when different truths collide, while each of them surfaces within a given context of human conversation and each is validated by its respective audience to be reached and goals to be attained.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sobczak, B. (2011). Medialne obrazy świata z perspektywy retorycznej (na przykładzie recepcji medialnej śmierci i pochówku Czesława Miłosza). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 18(2), 35-45. https://doi.org/10.14746/pspsj.2011.18.2.3
Dział
Studia nad językiem współczesnym
Biogram autora

Barbara Sobczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Barbara Sobczak, Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; zajmuje się teorią komunikacji językowej, analizą konwersacji i retoryką dyskursu publicznego.

Bibliografia

 1. E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Warszawa 2001.
 2. R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2000.
 3. J. Bralczyk, Manipulacja językowa, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2000.
 4. K. Burke, Tradycyjne zasady retoryki, „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 2.
 5. D. McCloskey, The Rhetoric of Economics, Wisconsin 1985, cyt. za: S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka, przeł. A. Szahaj, Kraków 2008.
 6. R. Dybalska, T. Nowak, Waloryzacja wiadomości w tekstach radiowych serwisów informacyjnych (na przykładzie RMF FM i PR III PR), w: Die Welt der Slaven, t. 18, red. K. Boettger, S. Doenninghaus, R. Marzari, Muenchen 2003.
 7. J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.
 8. M. Głowiński, Retoryka nienawiści, „Nauka” 2007, nr 2.
 9. M. Karnowski i E. Misiewicz, Anatomia władzy, Mistewicz kontra Karnowski, Warszawa 2010.
 10. M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Warszawa 2000.
 11. P. Legutko, D. Rodziewicz, Mity czwartej władzy, Kraków 2002.
 12. N. Luhmann, Konstrukcja realności, przeł. I. Kotuła, w: Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Kraków 2006.
 13. L. Kurt, G. Kurt, The Unique Perspective of Television and Its Effect, „American Sociological Review” 1953, t. 18, nr 1.
 14. E. Noelle-Neumann, Spirala milczenia, przeł. J. Gilewicz, Poznań 2004.
 15. P. Nowak, R. Tokarski, Medialna wizja świata a kreatywność językowa, w: Kreowanie światów w języku mediów, red. P. Nowak, R. Tokarski, Lublin 2007.
 16. Ch. Perelmann, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, Warszawa 2002.
 17. Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, red. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Kraków 1997.
 18. S.J. Schmidt, Konstruktywizm jako teoria mediów, w: Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Kraków 2006.
 19. W. Schulz, Die Konstruktion von Realitaet in den Nachrichtmedien, Freiburg–Muenchen 1976.
 20. J. Wasilewski, A. Skibiński, Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej, Warszawa 2008.