W świecie nazw. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Kosylowi, red. Halina Pelcowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, ss. 440

Main Article Content

Kinga Banderowicz

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Banderowicz, K. (2011). W świecie nazw. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Kosylowi, red. Halina Pelcowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, ss. 440. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 18(2), 147-157. https://doi.org/10.14746/pspsj.2011.18.2.8
Dział
Recenzje i artykuły recenzyjne