Kwalifikatory w słowniku Jerzego Samuela Bandtkiego – rodzaje, funkcje, frekwencja

Main Article Content

Marek Kaszewski

Abstrakt

The present text discusses the issues related to the phenomenon that is enormously important for the study of historical lexicography, namely the issue of usage notes and labelling practices used in dictionaries. The author focuses on the types of stylistic and context markers used in the dictionary compiled by J.S. Bandtkie, their differentiation and estimated frequency of application (frequency of occurrence of given markers against others), and the consistency in the application of specific solutions by the author of the dictionary. Special attention is given to some of the aspects of the use of grammatical information in J.S. Bandtkie’s work and to the consistency in using given adopted solutions. The article also includes some general remarks on the scientific merit of the dictionary, one of the most extensive, as far as the lexical resources are concerned, historical dictionaries of the Polish language.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaszewski, M. (2011). Kwalifikatory w słowniku Jerzego Samuela Bandtkiego – rodzaje, funkcje, frekwencja. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 18(2), 77-90. https://doi.org/10.14746/pspsj.2011.18.2.5
Dział
Studia nad historią języka
Biogram autora

Marek Kaszewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Marek Kaszewski, Pracownia Włodzimierza Odojewskiego, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; specjalizacja: językoznawstwo diachroniczne, słowotwórstwo historyczne, leksykografia historyczna, dokumentalistyka literacka, archiwistyka.

Referencje

  1. J.S. Bandtkie, Słownik dokładny języka polskiego i niemieckiego do podręcznego używaniadla Polaków i Niemców ułożony, t. 1–2, Breslau 1806.
  2. Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, Warszawa 1974.
  3. F. Pepłowski, O zasobie leksykalnym w „Słowniku” Bandtkiego, „Prace Filologiczne” 1986, t. 33.
  4. F. Pepłowski, O źródłach „Słownika” J.S. Bandtkiego, w: Sprach- und Kulturkontakte im Polnischen. Gesammelte Aufsätze für A, de Vincenz zum 65. Geburtstag, red. G. Hentschel, G. Ineichen, A. Pohl, München 1987.
  5. B. Walczak, Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii, Poznań 1991.