Mowa niezależna w przekazie medialnym a podstawowe funkcje informacji dziennikarskiej (część 1)

Main Article Content

Monika Grzelka
Agnieszka Kula

Abstrakt

The article is a part of outcome from a research project carried out by the author and devoted to quotations in Polish media and mass communication after 1989. The present elaboration includes an analysis of journalistic information, viewed as a particular kind of journalistic communication distinguishable from column writing due to its specific functions. A number of monographs and text books devoted to the development of the writing skills required for producing media texts are examined to single out those properties of journalistic information that the authors consider to be the most important. Within the context of the indications obtained in the process and the factographic pact between the author and the reader as it has been described by Zbigniew Bauer, the functions of quotation in direct speech are discussed. An attempt has been made to introduce a classification of persons using journalistic text in their presentations, while one of the their categories, a participant of described events, is examined more thoroughly.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grzelka, M., & Kula, A. (2011). Mowa niezależna w przekazie medialnym a podstawowe funkcje informacji dziennikarskiej (część 1). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 18(1), 9-18. https://doi.org/10.14746/pspsj.2011.18.1.1
Dział
Studia nad językiem współczesnym
Biogramy autorów

Monika Grzelka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Monika Grzelka, Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; zainteresowania badawcze: współczesne językoznawstwo, zwłaszcza w wymiarze pragmatycznym, współczesny dyskurs intelektualny oraz przekaz medialny.

Agnieszka Kula, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Agnieszka Kula, Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; zajmuje się stylistyką i pragmatyką współczesnego przekazu medialnego, pograniczem językoznawstwa i medioznawstwa.

Bibliografia

 1. M. Bachtin, Problemy literatury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa 1982.
 2. Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów, Kraków 2009.
 3. Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Kraków 2010.
 4. S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999.
 5. Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2000.
 6. J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005.
 7. M. Kaczmarczyk, Gatunki prasowe w praktyce, Sosnowiec 2006.
 8. J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010.
 9. M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka, biznes, Warszawa 2000.
 10. W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002.
 11. Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2006.
 12. M. Szulczewski, Publicystyka i współczesność. Szkice teoretyczne, Warszawa 1969.
 13. M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004.
 14. K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie: teoria, praktyka, język, Warszawa 2006.
 15. K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, red. M. Kunczik, A. Zipfel, Warszawa 2000.