Pressto.

Nagłowek strony

Vol 18, Nr 1 (2011)

pod red. Agnieszki Krygier-Łączkowskiej

Spis treści

Studia nad językiem współczesnym

Mowa niezależna w przekazie medialnym a podstawowe funkcje informacji dziennikarskiej (część 1) PDF
Monika Grzelka, Agnieszka Kula 9-18
Semantyka i funkcje barwy czerwonej w Solaris Stanisława Lema PDF
Ewa Kaptur 19-34
W poszukiwaniu języka. O retoryce Partii Kobiet PDF
Barbara Sobczak 35-55
Polskie homilie Jana Pawła II – rekonesans badawczy PDF
Katarzyna Zagórska 57-72

Studia nad historią języka

Poznańskie album civium – charakterystyka właściwości graficznych i językowych dokumentu PDF
Kinga Banderowicz 75-88
Świat ptaków w staropolskich kolędach i pastorałkach (na materiale Kantyczek karmelitańskich z XVII i XVIII wieku) PDF
Maria Borejszo 89-106
Leksykalne zapożyczenia rosyjskie w „Tygodniku Ilustrowanym” z lat 1926–1930 PDF
Joanna Joachimiak-Prażanowska 107-127
Identyfikacja rodziców stanu chłopskiego we wrzesińskich księgach chrztu z lat 1700–1725 PDF
Andrzej Sieradzki 129-142

Językoznawstwo na świecie

Onomastische Forschungen an der Apáczai Csere János Fakultät der Westungarischen Universität PDF
Maria Varga 145-153

Recenzje i artykuły recenzyjne

Wanda Decyk-Zięba, Leksykon geograficzny bazylianina Hilariona Karpińskiego. Studium historycznojęzykowe (wybrane zagadnienia), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, ss. 326 PDF
Bogdan Walczak 157-160
Przemysław Wiatrowski, Morfologiczne i leksykalne wykładniki negatywnych emocji w „Przewodniku Katolickim” z lat 1895–2005, Wydawnictwo Rys, Poznań 2010, ss. 367 PDF
Jolanta Sławek 161-166
Bożena Frankowska-Kozak, Logonimy podmiotów gospodarczych w północno-zachodniej Polsce w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku, Print Group, Szczecin 2009, ss. 293 PDF
Irena Sarnowska-Giefing 167-172

Varia

V Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)” oraz I Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Język religijny dawniej i dziś w oczach młodych badaczy” PDF
Marta Wrześniewska-Pietrzak 175-177
Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – Odwaga Świętości” PDF
Marta Wrześniewska-Pietrzak 178-179
Wykaz prac magisterskich napisanych na seminariach językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UAM w roku akademickim 2009/2010 PDF
Agnieszka Krygier-Łączkowska 180-184


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo