V Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)” oraz I Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Język religijny dawniej i dziś w oczach młodych badaczy”

Main Article Content

Marta Wrześniewska-Pietrzak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wrześniewska-Pietrzak, M. (2011). V Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)” oraz I Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Język religijny dawniej i dziś w oczach młodych badaczy”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 18(1), 175-177. https://doi.org/10.14746/pspsj.2011.18.1.13
Dział
Varia