Bożena Frankowska-Kozak, Logonimy podmiotów gospodarczych w północno-zachodniej Polsce w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku, Print Group, Szczecin 2009, ss. 293

Main Article Content

Irena Sarnowska-Giefing

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sarnowska-Giefing, I. (2011). Bożena Frankowska-Kozak, Logonimy podmiotów gospodarczych w północno-zachodniej Polsce w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku, Print Group, Szczecin 2009, ss. 293. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 18(1), 167-172. https://doi.org/10.14746/pspsj.2011.18.1.12
Dział
Recenzje i artykuły recenzyjne

Bibliografia

  1. A. Cieślikowa, O motywacji w onomastyce, „Polonica” 16, 1994.
  2. W. Doroszewski, H. Koneczna, W. Pomianowska, Gwary Warmii i Mazur, w: Konferencja Pomorska 1954, Warszawa 1956.
  3. M. Imrichová, Vymedzénie logonym v slovencine, Prešov 2000.
  4. E. Jakus-Borkowa, Nazewnictwo polskie, Opole 1987.