Funkcjonowanie aktu życzeń w obszarze public relations – na przykładach z fanpage’ów serwisu społecznościowego Facebook

Main Article Content

Joanna Smól

Abstrakt

The analysis included in the article concerns the wishes posted on company profiles on Facebook. The considerations begin with the description of wishes as a speech act that has ritual, etiquette-related and phatic functions. Next, the article discusses the role of social media in communication in the public relations area, particularly as a tool to contact customers. One of the ways of establishing this contact is extendingwishes on a company fan page. This is another stage of the evolution of the speech act in question. The analysis of companies’ wishes includes the description of the occasion for extending them, the content of the wishes, the relationship between the sender and the receiver and, in particular, the interaction that results from the very character of wishes as a speech act as well as from the opportunities provided by communication in social media.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Joanna Smól, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Joanna Smól, prof. UAM – Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania badawcze: współczesny język polski, gatunki dziennikarskie, poradnictwo prasowe, komunikacja w obszarze public relations, etykieta językowa.

Bibliografia

 1. Źródła internetowe
 2. Akademia Semilac (10.03.2018), https://www.facebook.com/AkademiaSemilac/ [dostęp: 22 lipca 2019].
 3. Bestime – Wielkopolskie Centrum Tańca (14.02.2019), https://www.facebook.com/Bestime [dostęp: 14 marca 2019].
 4. Butic Osi (1.01.2019), https://www.facebook.com/butikosi [dostęp: 20 czerwca 2019].
 5. Cartoon Network PL (1.02.2019), https://www.facebook.com/CartoonNetworkPL [dostęp: 21 kwietnia 2019].
 6. Cat’s Best (22.05.2019), https://www.facebook.com/CatsBestPL [dostęp: 30 sierpnia 2019].
 7. Centrum Tańca Blanka Winiarska – Łomianki (24.12.2017), https://www.facebook.com/ctblankawiniarska [dostęp: 14 maja 2019].
 8. Cinema City Poland (1.04.2018), https://www.facebook.com/CinemaCityPoland [dostęp: 15 kwietnia 2019].
 9. City-Vet Przychodnia Weterynaryjna (17.02.2019), https://www.facebook.com/City-VetPrzychodniaWeterynaryjna [dostęp: 13 maja 2019].
 10. Denteam. Sklep stomatologiczny (22.12.2018), https://www.facebook.com/DENTEAMGDYNIA [dostęp: 20 kwietnia 2019].
 11. Ewron (31.12.2018), https://www.facebook.com/ewroon [dostęp: 30 września 2019].
 12. Fabryka Cukiernicza Kopernik (1.06.2018), https://www.facebook.com/torunskiepierniki [dostęp: 14 kwietnia 2019].
 13. Hotel Krasicki**** Gości do wieków (8.03.2018), https://www.facebook.com/HOTEL-KRASICKI-GOŚCI-OD-WIEKÓW-181616101876353 [dostęp: 15 maja 2019].
 14. Mc Donald’s Polska (18.02.2012), https://www.facebook.com/McDonaldsPolska [dostęp: 28 maja 2019].
 15. Mc Donald’s Polska (22.01.2015), https://www.facebook.com/McDonaldsPolska [dostęp: 15 kwietnia 2019].
 16. Mc Donald’s Polska (24.12.2018), https://www.facebook.com/McDonalds-Polska-194261997272306 [dostęp: 14 kwietnia 2019].
 17. Muzeum Śląskie (1.01.2019), https://www.facebook.com/muzeumslaskie [dostęp: 19 kwietnia 2019].
 18. PKO BP (26.05.2019), https://www.facebook.com/PKOBankPolski [dostęp: 30 września 2019]
 19. Restauracja Impresja Poznań (8.03.2019), https://www.facebook.com/restauracjaimpresjapoznan [dostęp: 30 września 2019]
 20. Studio Tańca i Ruchu FRAM (26.04.2016), https://www.facebook.com/framtarnobrzeg [dostęp: 14 kwietnia 2019].
 21. Toyota Polska (8.03.2018), https://www.facebook.com/ToyotaPolska [dostęp: 12 maja 2019].
 22. VA Galery Poland (1.04.2018), https://www.facebook.com/VAgallerypoland [dostęp: 12 maja 2019].
 23. W. Kruk (31.12.2018), https://www.facebook.com/WKRUK1840 [dostęp: 13 maja 2019].
 24. Wydawnictwo Zysk i S-ka (3.03.2015), https://www.facebook.com/zyskiska [dostęp: 20 kwietnia 2019].
 25. YES (8.03.2019), https://www.facebook.com/BizuteriaYES [dostęp: 22 lipca 2019].
 26. Yes Girls (8.03.2019), https://www.facebook.com/YesGirlsPage [dostęp: 14 kwietnia 2019].
 27. Literatura
 28. Cenker Ewa Małgorzata (2013), Public relations, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań.
 29. Filip Grażyna (2004), Zmiany wzorca gatunkowego życzeń, w: Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2: Tekst a gatunek, red. Danuta Ostaszewska, Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 105–115.
 30. Gajda Stanisław (2004), Rytualność i kreatywność w zachowaniach językowych, w: Rytualizacja w komunikacji społecznej i interkulturowej, red. J an Mazur, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 11–16.
 31. Gawecka Magdalena (2014), Dwa światy – jak portal Facebook wpływa na świat rzeczywisty i odwrotnie, w: Fenomen Facebooka. Społeczne konteksty edukacji, red. Grażyna Penkowska, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk, s. 73–90.
 32. Gustowski Wojciech (2012), Komunikacja w mediach społecznościowych, Wydawnictwo Novae Res, Gdynia.
 33. Marcjanik Małgorzata (2000), Polska grzeczność językowa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce.
 34. Rozwadowska Barbara (2002), Public relations. Teoria – praktyka – perspektywy, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 35. Wierzbicka Anna (2004), Akty mowy, w: Akty i gatunki mowy, red. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 33–50.
 36. Zgółka Tadeusz (2005), Życzenie jako kategoria językowo komunikacyjna, w: Życzliwość i agresja w języku i kulturze, red. Anna Dąbrowska, Alicja Nowakowska, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2005 (Język a Kultura, t. 17), s. 17–22.