Tom 27 Nr 1 (2020)

Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Beata Afeltowicz
9-29
Peryfrazy nazw własnych w aspekcie strukturalnym
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.1.1
PDF
Anna Falana-Jafra
31-44
Normatywna i semantyczna konstrukcja winy w polskim prawie karnym. Językoznawcze uwagi de lege ferenda
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.1.2
PDF
Olga Fyłypec
45-60
Najnowszy stereotyp Ukraińca w środowisku studentów poznańskich i lubelskich
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.1.3
PDF
Zygmunt Gałecki
61-73
Polski gwarowy przysłówek przyboś, na przyboś i nazwisko Przyboś
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.1.4
PDF
Magdalena Gozdek
75-90
Porównania w dwóch XVI-wiecznych poradnikach pedagogicznych – w poszukiwaniu zależności
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.1.5
PDF
Olha Ilchyna
91-104
Językowy obraz Żyda według zbioru Leona Węglińskiego Hôrkij śmich. Skazki i obrazki z żytia w Hałyczyni
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.1.6
PDF
Alicja Janusz
105-114
Świat Dysku w przekładzie
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.1.7
PDF
Natalia Jóźwiak
115-128
Smaki i zapachy dzieciństwa z perspektywy językowo-kulturowej (na podstawie wybranych polskich blogów kulinarnych)
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.1.8
PDF
Jarosław Pacuła
129-148
Nie tylko klawisz, nie tylko ment – z historii kilku socjolektalnych nazw policjantów i funkcjonariuszy więziennych
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.1.9
PDF
Ewa Pajewska
149-162
„Twórczość obca nam klasowo” – analiza komunikacyjno-językowa doniesień agenturalnych, informacji, notatek i uwag osobowych źródeł informacji (OZI) o środowisku literackim w latach 1956–1990
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.1.10
PDF
Katarzyna Sicińska
163-184
Wierność, powinność, uniżoność i inne kategorie grzeczności językowej w finalnych formułach epistolarnych XVIII wieku
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.1.11
PDF
Dzmitry Skivitski
187-196
Wpływ polszczyzny na przemiany językowe religijnych tekstów cyrylickich katechizmów unickich w Rzeczypospolitej XVIII wieku (na przykładzie Katechizmu supraskiego z 1722 roku i Katechizmu poczajowskiego z 1768 roku)
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.1.12
PDF
Joanna Smól
197-211
Funkcjonowanie aktu życzeń w obszarze public relations – na przykładach z fanpage’ów serwisu społecznościowego Facebook
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.1.13
PDF
Dorota Szagun
213-225
Sposoby pozyskiwania życzliwości odbiorców w prośbach o wsparcie na podstawie portalu Siepomaga.pl
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.1.14
PDF
Agnieszka Szczaus
227-242
Encyklopedia doby średniopolskiej jako gatunek w formie kolekcji
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.1.15
PDF
Daryna Zakusylo
243-252
Морфо-синтаксическая структура коммуникативных ситуаций каузации радости (на материале польского языка)
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.1.16
PDF (Русский)
Iwona Żuraszek-Ryś
253-264
Nazwy własne w powieści W zaraniu Teodora Tomasza Jeża
https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.1.17
PDF